Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на лизинговите компании скочиха до 4.3 млрд. лв. в края на март

Бизнесът на лизинговите компании продължава да расте. В края на март вземанията по финансов и оперативен лизинг са общо 4.296 млрд. лв. при 4.116 млрд. лв.  спрямо същия период на първото тримесечие на 2019 година, съобщава БНБ.

На годишна база те нарастват с 4.4% (180.5 млн. лв.), а спрямо края на декември 2019 г. – с 0.1% (3.5 млн. лева).

Водещ остава финансовият лизинг. В края на първото тримесечие на 2020 г. вземанията достигнаха 4.081 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 5.1% (197.5 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. – с 0.2% (6.2 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 94.4% в края на март 2019 г. до 95% в края на март тази година.

Сключените през първотото тримесечие на 2020 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 449.6 млн. лв. За година обемът им намалява с 16.4% (88.4 млн. лв.) и с 13.9% (72.6 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

В Централната банка изчисляват, че вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.646 млрд. лв. в края на март 2020 година. Те нарастват с 12% (176.8 млн. лв.) на годишна база и с 0.9% (14.8 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял се увеличава от 37.8% в края на март 2019 г. до 40.3% в края на същия месец на 2020 година.

В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.324 млрд. лв., като се увеличават с 1.3% (16.7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г., а намаляват с 0.5% (7.2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2019 година. Делът им намалява от 33.7% в края на март 2019 г. до 32.4% в края на същия месец на 2020 година.

Към края на март вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 852.7 млн. лв. Те също нарастват - с 8.6% (67.7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г., а намаляват с 0.02% (0.2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2019 година. Относителният им дял се повишава от 20.2% в края на март 2019 г. до 20.9% в края на същия месец на 2020 година.

Що се отнася до вземанията по финансов лизинг от нефинансовите предприятия в края на март - те възлизат на 3.381 млрд. лв. Размерът на вземанията от домакинствата и нетърговските организации, обслужващи ги пък са 681.4 млн. лв. Размерът им нараства с 25.4% (137.8 млн. лв.) спрямо година по-рано, а в сравнение с края на декември 2019 г. - с 1.4% (9.2 млн. лв.). 

Данните показват още, че вземанията по оперативен лизинг в края на март 2020 г. са 215.4 млн. лв., като се понижават със 7.3% (17 млн. лв.) на годишна база и с 1.2% (2.6 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във