Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на фирмите за бързи кредити скачат с близо 20% за година

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитирането, в края на декември 2019 г. са в размер на 2.908 млрд. лева. Спрямо година по-рано те се увеличават с 472 млн. лв., или с 19.4 сто, сочат данни на Българската народна банка. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 90.7 млн. лева.

Най-много са заемите с матуритет над 5 години - общата им стойност е 1.282 млрд. лв., което с 19.6% повече спрямо края на декември 2018 година.

Към края на миналата година взетите от домакинствата бързи кредити бележат ръст от 17.5% на годишна база до 2.275 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. те се повишават с 3.1%. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 80.2% в края на декември 2018 г. до 79% в края на същия месец на 2019 година.

Статистиката показва още, че вземанията от нефинансови предприятия са в размер на 521.2 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2019-а. Те нарастват с 28.6% в сравнение с декември 2018 г. и с 10.9% спрямо края на третото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял нараства от 16.8% в края на декември 2018 г. до 18.1% в края на същия месец на миналата година.

В структурата на вземанията от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2.135 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 18% на годишна база и с 3.1 на сто спрямо края на септември 2019 година.

Размерът на жилищните кредити в края на миналата година е 33.5 млн. лв. и нараства с 0.4% в сравнение с края на декември 2018 година и с 9.4% спрямо септември 2019 г. Другите кредити са общо 106 млн. лв., като се увеличават с 13.8% на годишна база.

В края на декември 2019 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.421 млрд.лв. при 2.919 млрд. лв. в края на същия месец на 2018 година. Те се увеличават със 17.2% спрямо декември 2018 г. и с 4.6% в сравнение с края на третото тримесечие на 2019 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 47.5 млн. лв. в края на декември 2019 година. Той се увеличава с 19.8% в сравнение с края на декември 2018 г. и с 14.4% спрямо края на септември 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във