Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на фирмите за бързи кредити са скочили с 23.2% в края на юни

Към края на юни вземанията по кредити на дружествата, които са специализирани в кредитиране (фирми за бързи кредити), са 4.12 млрд. лв. или 2.7 на сто от БВП, изчислиха от Българската народна банка. Година по-рано те са били 3.35 млрд. лв. (2.5 от БВП), което означава увеличение  с 23.2 на сто (774.8 млн. лв.). Ръст има и спрямо март - с 5.5% (214.9 млн. лв.).

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на заеми от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 70.5 млн. лева.

Преобладават кредитите над пет години,

които са за 1.77 млрд. лв. в края на юни. Те нарастват с 19.7% (291.5 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г. и с 8.2% (134.1 млн. лв.) в сравнение с края на март. Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията по кредити обаче намалява - от 44.3% в края на юни 2021 г. до 43% в края на същия месец тази година.

В края на второто тримесечие вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 875.6 млн. лева. Те нарастват с 13.8% (106 млн. лв.) на годишна база, но намаляват с 1.2% (10.7 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие тази година.

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 1.13 млрд. лв. в края на юни, като нарастват с 42.1% (333.9 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2021 г. и с 3.1% (33.5 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие тази година.

Към края на юни размерът на необслужваните кредити е 346.6 млн. лева. Те също нарастват - с 14.3% (43.3 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 г. и с 20.1% (58 млн. лв.) спрямо края на март тази година.

В края на юни

вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база със 17.2 на сто

(426 млн. лв.) до 2.90 млрд. лева. Спрямо края на март те се увеличават с 5.6% (153.9 млн. лв.). Прави впечатление, че относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява - от 75 на сто в края на юни 2021 г. до 71.1 на сто.

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са в размер на 2.77 млрд. лева. 

Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие е 34 млн. лева. Те се увеличават с 9.1% (2.9 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година и с 0.5% (0.2 млн. лв.) спрямо март тази година. Относителният им дял в общия размер на вземанията от домакинствата обаче  намалява - от 1.3% в края на юни 2021 г. до 1.2% в края на същия месец тази година.

Вземанията по кредити от нефинансовите предприятия в края на юни са на стойност от 1.08 млрд. лв., като те се увеличават с 46.9 на сто или с 343.8 млн. лв. в сравнение с края на юни миналата година. Спрямо края на март тези суми също са нараснали - с 6.5% (65.9 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 22.3% в края на юни 2021 г. до 26.5% в края на същия месец тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във