Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вземанията на фирмите за бързи кредити достигат 3 млрд. лева

Към края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3 млрд. лв. при 2.521 млрд. лв. в края на март 2019 година. Те се увеличават с 479.3 млн. лв. (19%) спрямо края на първото тримесечие на миналата година и със 102.3 млн. лв. (3.5%) в сравнение с края на декември 2019 година, сочат последните данни на БНБ.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от фирмите, които за последните дванадесет месеца са в размер на 81.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити достигат 86.7 лв., от които 15.2 млн. лв. за първото тримесечие на 2020 г.  Закупените са 5.3 млн. лв. или 0.9 млн. лв. за периода от януари до март. 

Данните показват, че кредитите над 5 години преобладават. В края на март те възлизат на 1.384 млрд. лв, увеличавайки се с 247.4 млн. лв. (21.8%) спрямо година по-рано и със 102.8 млн. лв. (8%) в сравнение с края на декември 2019-а. 

В края на първото тримесечие вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 771.3 млн. лева. Те се увеличават със 126.5 млн. лв. (19.6%) на годишна база и с 15.7 млн. лв. (2.1%) в сравнение с края миналата година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 656.7 млн. лв., като нарастват със 117.9 млн. лв. (21.9%) спрямо края на същия месец на 2019 г., а намаляват със 16.1 млн. лв. (2.4%) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2019 година.

Колкото до необслужваните кредити - към края на март размерът им е 188.3 млн. лева. Те намаляват с 12.6 млн. лева в сравнение с година по-рано.

БНБ съобщава, че в края на третия месец от годината вземанията по кредити от домакинствата и нетърговските организации нарастват на годишна база с 14 на сто (285.1 млн. лв.) до 2.317 млрд. лева. Вземанията по кредити от нефинансовите предприятия пък са 572.5 млн. лв. към края на първото тримесечие. Те също нарастват, но с колосалните 42.5% (170.8 млн. лв.) в сравнение с март 2019 г. и с почти 10% (51.4 млн. лв.) спрямо края на декември 2019 година.

В края на първото тримесечие потребителските кредити преобладават. Те възлизат на 2.187 млрд. лв. и се увеличават с 283 млн. лв. (14.9%) на годишна база. Размерът на жилищните кредити пък е 32.9 млн. лв., като намалява с 0.2 млн. лв. (0.7%) в сравнение с края на март 2019 година. Другите кредити са общо 96.7 млн. лв., като се увеличават с 2.3 млн. лв. (2.5%) на годишна база.

Статистиката показва още, че в края на март пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.587 млрд.лв. при 3.021 млрд. лв. година по-рано. Те се увеличават с 565.7 млн. лв.(18.7%) спрямо март 2019 г. и със 175.2 млн. лв. (5.1%) в сравнение с края на миналата година. Преобладават получените кредити, които са 1.798 млрд. лв., а размерът им нараства с 273 млн. лв. (17.9%) в сравнения с третия месец на миналата година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от фирмите за бързи кредити е 49.1 млн. лв. в края на март. За година той се увеличава със 7.7 млн. лв. (18.5%) и с 3.4% (1.6 млн. лв.) спрямо края на 2019-а.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във