Банкеръ Daily

Финансов дневник

Въвеждането на еврото изисква доближаване на доходите в България до средните за ЕС

Присъединяването към еврозоната – изисква много усилия за постигане на т.нар. реална конвергенция, включително доближаване на доходите в България до средните в ЕС. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в приветствието си при откриването на учебната година в УНСС

Гуверньорът на Централната банка подчерта, че инициативата за присъединяване към Банковия съюз, ERM II и еврозоната стартира на основата на политически акт и затова политическият фактор ще присъства на всеки етап от процеса. По думите му страната ни се намира в много добра изходна позиция, но същевременно процесът на присъединяване се осъществява в сложна среда на външни рискове и несигурност.

Радев отбеляза също така, че през 2018 г. БНБ е предприела инициатива за законодателни промени, вече приети от Народното събрание, за разширяване на т. нар. макропруденциалните й правомощия. Така днес БНБ разполага с широк набор от инструменти за прилагане на мерки по отношение на кредитната дейност на банките, които допълват традиционно прилаганите мерки, свързани с капитала на банките. "Подходът ни цели кредитната активност да остава на здравословни за икономиката и банките равнища, контролирайки акумулирането на циклични рискове, посочи управителят на централната банка", посочи още той

"Тези действия на БНБ се осъществяват в по-големия контекст на присъединяването на страната към еврозоната. Това е стратегически избор, който не трябва да се влияе от предизвикателства, свързани с икономическа или политическа конюнктура. България вече е постигнала сериозен напредък. Паричният ни режим прави възможно левът да се присъедини незабавно и безпроблемно към валутния механизъм ERM II. Платежните ни системи отговарят на стандартите на еврозоната. Вече почти изградена е нормативната рамка и техническата инфраструктура за присъединяване към Eдинния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Дори фактът, че в България вече се отпечатват евро банкноти, е показателен за нашия технически капацитет. С оглед на солидната и дисциплинирана фискална позиция на страната, за България не съществуват опасения от гледна точка на състоянието на публичните финанси", категоричен бе Димитър Радев .

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във