Банкеръ Daily

Финансов дневник

Въведеният от ББР лимит за отпусканите кредити е без промяна

Лимитът от 5 млн. лв. за отпускане на финансиране, който беше въведен от новото ръководство на "Българска банка за развитие" през юни 2021 г., продължава да бъде в сила, уточниха от кредитната институция.

В съзвучие с мисията си, банката подпомага с финансиране само компании, определяни от закона като микро-, малки или средни предприятия.  

Включената в Устава на ББР възможност за дофинансиране се отнася единствено до преструктурирани кредити в случаи, при които банката би загубила повече, ако не предостави допълнително ограничено финансиране.

Предоставя се възможност за оздравяване на затруднени компании, които имат съществуваща експозиция в банката. Целта е те да се стабилизират и върнат в изпълнение, което ще защити правата и интереса на ББР. Въведени са ограничения за размера, за да се предотвратят увеличена концентрация и допълнителни рискове. 

Цитираната днес в медиите точка 8.8, отнасяща се до финансиране по конкретно възложени от правителството програми, присъства в Устава от 17 юли 2014 г. и е необходима при прилагане на антикризисни мерки, които във всеки отделен случай се нотифицират и одобряват от Европейската комисия.

Т. 8.9, включваща възможността ББР да финансира/рефинансира дружества със задължения, класифицирани в кредитния регистър на БНБ в групи „Необслужвани“ или „Загуба“, е в Устава от 5 май 2015 г. Целта й е да бъдат подпомагани жизнеспособни фирми, които са изпаднали във финансови затруднения. Важно уточнение е, че от юли 2021 г. такива фирми не са били финансирани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във