Банкеръ Daily

Финансов дневник

Вътрешното търсене е моторът на икономиката

Реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) нарасна над очакванията - с 3.2% на годишна база, пише в анализ на Райфайзенбанк за третото тримесечие на 2016 година.

Външното търсене бе важен мотор на растежа, за разлика от третото тримесечие на 2015 г. Така нетният експорт допринесе с 2.6 пр.п. за динамиката на БВП, а вътрешното търсене с 0.8 пр.пункта.      

От страна на предлагането, през третото тримесечие най-солиден принос за растежа имаха услугите (1.3 пр.п.), следвани от селското стопанство (0.5 пр.п.) и индустрията (0.4 пр.п.). В рамките на индустрията, добивната и преработващата промишленост (в т.ч. производството и разпределението на електроенергия, газ и вода) допринесоха много по-съществено (0.4 пр.п.), отколкото строителството, което не регистрира принос (0.0 пр.п.).

Очаквано в сектора на услугите водещ принос имаха търговията и ремонтът на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството с 0.5 пр.п., и операциите с недвижими имоти с 0.5 пр.пункта. Те бяха следвани от създаването и разпространението на информация с 0.1 пр.п. и финансовите и застрахователните дейности  с 0.1 пр.пункта.

"Тази ситуация отразява случилото се в сектора на услугите през третото тримесечие – активен туристически сезон, засилени покупки на недвижими имоти и автомобили, стимулирани от ниските лихви по депозити и кредити, както и от растящите работни заплати и възнаграждения“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

В края на октомври 2016 г. държавният бюджет регистрира излишък от 3.4 млрд. лв., докато към същия период на 2015 г. той отчете излишък от 63.9 млн. лв. Приходите и помощите, събрани от държавата за първите десет месеца на 2016 г., възлязоха на 28.3 млрд. лв. (6.6% ръст на годишна база), а разходите (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) - на 24.9 млрд. лв. (6.1% спад).  

"На практика това означава, че данните за последните два месеца от годината ще покажат по-значителни бюджетни разходи на фона на относително добра събираемост на приходите", обясни Калчев.

Нетните преки чуждестранни инвестиции в страната бяха в размер на -25.5 млн. евро за октомври 2016 г., като намаляха значително на годишна база при 137.8 млн. евро за октомври 2015 година. Кумулативно за периода януари-октомври те бяха 942.1 млн. евро, при 1.7 млрд. евро за същия период на миналата година.

Към октомври паричната статистика на БНБ отчита годишен ръст на кредитите с 0.4%, след двадесет и три поредни месеца на спад. В рамките на този резултат годишният ръст при кредитите към домакинствата беше 0.9%, докато кредитите към нефинансови предприятия регистрираха нулев прираст.

 "Това развитие беше напълно очаквано, след като на месечна база кредитирането като цяло бе осем месеца на положителна територия", допълни Калчев.      

Facebook logo
Бъдете с нас и във