Банкеръ Daily

Финансов дневник

Въпреки кризата в хазната все още има 890 млн. лв. излишък

Министерството на финансите очаква към септември 2020 г. положително салдо по консолидираната фискална програма в размер на 890 млн. лева. Данните на министерството показват, че излишък в бюджета се топи, тъй като преди месец бе 1.5 млрд. лева. Според Кирил Ананиев и компания това се дължи на изплатени по-високи инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, плащания по мярка 60/40 и други.

Предварителни данни приходите, помощите и даренията се очаква да бъдат в размер на 32.398 млрд. лева. На годишна данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362.9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, отбелязват от Министерството на финансите. 

Разходите по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. са в размер на 31.50 млрд. лева. За сравнение разходите към септември 2019 г. бяха в размер на 31.53 млрд. лева. Финансовото министерство специално акцентира, че: "При съпоставката на разходите със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер."

Facebook logo
Бъдете с нас и във