Банкеръ Daily

Финансов дневник

Външният дълг намалява с 1.4% на годишна база

В края на ноември 2016 г. брутният външен дълг на България е 34 164.8 млн. евро или 72.7% от БВП. Това показват предварителните данни на Българската народна банка.

На годишна база брутните външни задължения намаляват с 474.1 млн. евро (1.4%), но спрямо края на 2015 г. нарастват с 0.2% или 76.4 млн.евро.

Според данните на БНБ дългосрочните задължения възлизат на 26 311.2  млн. евро. За година те отчитат спад от 328.9 млн.евро (1.2%). Краткосрочни задължения намаляват със 145.3 млн. евро (1.8%), достигайки 7853.7 млн. евро.

Дългът на сектор Държавно управление е 6345.4 млн. евро или 13.5% от БВП. На годишна база той се повишава с 663.2 млн. евро (11.7%). Спрямо края на 2015-а нарастването е със 765.3 млн. евро (13.7%). От БНБ посочват, че това се дължи на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитираните през март 2016 г. облигации на международните капиталови пазари.

Външният дълг на сектор Банки достига 3830.8  млн . евро. На годишна база се наблюдава понижение от 9.1% или 383 млн. евро.

Задължитенията на Други сектори възлизат на 11 503.5 млн. евро. Те намаляват с 449.3  млн. евро (3.8%) спрямо ноември 2015 година.

Вътрешнофирменото кредитиране е 12 485.1 млн. евро, но то също спад на годишна база – с 305 млн. евро или 2.4 на сто.

През периода януари–ноември 2016 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 5636.5 млн. евро. при 5661.3 млн. евро за същия период на 2015 година. От тях 1574.4 млн. евро са за сектор Държавно управление, 699.6 млн. евро за сектор Банки, 1876.9 млн. евро за Други сектори, а 1485.6  млн. евро са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари– ноември 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5451.9 млн. евро.

В края на ноември 2016 г. нетният външен дълг е 2166.9 млн. евро, като намалява с 4536.2 млн. евро (67.7%) спрямо края на 2015-та. Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи  в сравнение с увеличението на брутния външен дълг. Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 4.6% в края на ноември 2016 г. при 15% в края на 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във