Банкеръ Daily

Финансов дневник

Външният дълг на държавата е 7.39 млрд. евро към края на януари

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари 2021 г. е 7.396 млрд. евро, показват актуалните данни на БНБ. На годишна база външните държавни задължения нарастват с 1.958 млрд. евро или с 36 процента.

В същото време външните задължения на сектор "Банки" са 4.486 млрд. евро, но се понижават с 839.1 млн. евро (15.8%) спрямо края на 2020 г. и с 155.3 млн. евро (3.3%) на годишна база. 

Статистиката на БНБ показва също, че към края на януари вътрешнофирменото кредитиране е 14.670 млрд. евро, което е с 14.4 млн. евро (0.1%) повече в сравнение с края на 2020 г. и с 644.3 млн. евро (4.6%) спрямо януари 2020 година.

Брутният външен дълг в края на януари 2021 г. е 37.613 млрд. евро, като намалява с 832.2 млн. евро (2.2%) в сравнение с края на 2020 г., но нараства с 2.297 млр. евро (6.5%) на годишна база.

Дългосрочните задължения са 29.262 млрд. евро, като се повишава с 2.594 млрд. евро (9.7%) спрямо януари 2020 г.

Краткосрочните задължения възлизат на 8.351 млрд. евро и се понижават с 296.6 млн. евро (3.4%) същия период на предходната година.

През януари 2021 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 978.4 млн. евро (1.5% от БВП) при 642.7 млн. евро (1.1% от БВП) за януари 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във