Банкеръ Daily

Финансов дневник

Външият дълг на държавата набъбва до над 8 млрд. евро

Брутният външен дълг на държавата в края на юли 2020 г. е 5.681 млрд. евро, което представлява 10% от брутния вътрешен продукт. Това показват публикуваните в понеделник данни на Българска народна банка.  Външните задължения на сектора се повишават с 249.4 млн. евро (4.6%) спрямо юли 2019 година. 

Трябва да се има предвид, че статистиката не обхваща емитирания от правителството нов дълг в размер на 2.5 млрд. евро. В средата на септември кабинетът увеличи външния дълг чрез продажба на еврооблигации на международните пазари. По пласираните 10-годишни ценни книжа постигната доходност е 0.389%, а по облигациите с матуритет от 30 г. - 1.476%. Механичният сбор показва, че след последната емисия външният дълг на държавата ще набъбне над 8 млрд. евро. 

Иначе в края на юли външните задължения на сектор Банки са 4.415 млрд. евро (7.8% от БВП). Те се понижават с 485.8 млн. евро (9.9%) спрямо края на 2019 г. и намалява с 212.5 млн. евро на годишна база.

Външните задължения на фирмите са 10.732.9 млрд. евро, като намаляват и спрямо края на 2019 г. и на годишна база - съответно с 268.1 млн. евро и с 332 млн. евро.

По данни на БНБ в периода януари – юли 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3.107 млрд. евро при 3.969 млрд. евро за януари – юли 2019 година.

Изчисленията на централната банка са направени при прогнозен размер на БВП от 56.758 млрд. евро за 2020 г. и размер от 60.674 млрд. евро за 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във