Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Втори опит за таван на кеша 5 хил. лева

Намалява се прагът на плащанията в брой от 10 000 на 5 000 лева. Това реши парламентът с промените в Закона за данък върху добавената стойност на първо четене.

В новите преходни и заключителни разпоредби се предлагат промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. 

Според вносителите предложеният праг е в съответствие с наложилата се практика в другите държави членки на ЕС, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро. 

Това е вторият опит за по-ниска летва на разплащанията в брой. При предишния - от пролетта, беше решено след 1 август всички плащания над 5000 лв. да стават само по банков път. А от началото на 2018 г. прагът трябваше да падне на 3000 лв., а година по-късно да стане още по-нисък - до 1000 лева.

Основният мотив за въвеждането на законопроекта в действие е да се ограничи сивата икономика. Автор на предложенията за тези промени е финансовият министър Владислав Горанов. При това той смята ограниченията да важат и за плащания в чуждестранна валута. Когато плащането е по договор, то задължително ще трябва да е по банков път, гласи правителственият законопроект. В това число влизат и трудовите договори. Чрез промяна в Кодекса на труда ще бъдат задължени работодателите да плащат трудовите възнаграждения на служителите си само по безкасов път в банка, избрана от служителите.

Освен това промените целят и данъчно задължените лица  да се задължават да подадат заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. 

Според вносителите от Министерския съвет това предложение цели да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината. 

Предлага се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация, или на неперсонифицирано дружество или на осигурителна каса данъчно задължените лица да бъдат дерегистрирани по закона служебно от органите по приходите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във