Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВТОРИ МАНДАТ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА ЗА БАНКОВИ ИНДЕКСИ

Членовете на комитета, определящ банките, участващи във формирането на индексите СОФИБОР и СОФИБИД, остана почти без промени. Двегодишните мандати на шест от седемте участници в него, които изтичат в края на септември, бяха подновени. В комитета влизат по двама представители на БНБ и на дилърската асоциация и трима души, посочени от Асоциацията на търговските банки. Подновени са мандатите на двамата представители на дилърските среди - Енчо Стайков, главен дилър на клона на Сити Банк, и на Ивайло Любомиров, изпълнителен директор на БНП-Париба (България).На заседанието си на 12 септември 2005 г. АТБ също поднови двегодишните мандати на своите представители в т. нар. регламентен комитет. Това са Катерина Максимова, член на управителния съвет на клона на ИНГ Банк у нас, Иван Кутлов, началник на дирекция Ликвидност в ОББ, и Николай Колев, главен дилър на Общинска банка.От страна на БНБ в комитета участват Андрей Зарев, началник на отдел Финансови пазари в управление Банково, и Весела Петкова, главен инспектор в дирекция Дистанционен надзор към управление Банков надзор. Петкова е единственият нов член на регламентния комитет. Тя смени в него Боян Бончев, който работи в същата дирекция в БНБ.Индексите СОФИБОР и СОФИБИД се формират на базата на цените, по които банките търгуват (продават и купуват) депозити помежду си. Именно регламентният комитет следи за състава на банките, чиито сделки участват при изчисляването на двата индекса. Тези кредитни институции не бива да са по-малко от осем на брой и трябва да отговарят на определени критерии. Балансовото им число да е над 200 млн. лв., да имат не по-малък от 2% дял от пазара на междубанкови депозити и да търгуват с този финансов инструмент с не по-малко от две трети от институциите, участващи във формирането на индекса. В момента в образуването на двата индекса участват Банка ДСК, БУЛБАНК, ОББ, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България), Ейч Ви Би Банк Биохим, Пощенска банка, ХЕБРОСБАНК, SG ЕКСПРЕСБАНК, БНП-Париба (България), Общинска банка, банка Алианц България и клоновете на ИНГ Банк и на Сити Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във