Банкеръ Daily

Финансов дневник

Все повече хора местят парите си за пенсия

През 2016 г. 206 292 са осигурените лица, възползвали се от правото да прехвърлят средствата си от индивидуална партида в един пенсионнен фонд в друг. За този период техният брой се е увеличил с близо 15% или с 26 862 души. Това сочат данните на управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН) на база на справките, представени от дружествата.

Расте и общият размер на прехвърлените суми. Към 31 януари 2016 г. той е с близо 16% по-голям спрямо същия период на миналата година, сочат изчисленията на "БАНКЕРЪ". През изминалата година прехвърлените средства са били 458.6 млн. лева. Година по-рано общият размер на прехвърлените средства е възлизал на 396.4 млн. лева

През отчетния период сумите прехвърлени между универсалните пенсионни фондове са 405.7 млн. лв., а в професионалните - 47.8 млн. лева. Отново най-малко средства са се прехвърляли между доброволните пенсионни фондове - 5 млн. лева.

Само през четвъртото тримесечие на 2016-та 52 389 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, което е увеличение с 1889 души на годишна база. През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 48 615, този на сменилите професионалния си фонд е 2941, а осигурените лица, променили участието си в доброволните пенсионни фондове са били 833 броя.

Сумата, на която възлизат прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е възлизала на 122.5 млн. лв., което е с 13.8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2015-та. През изминалата година средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2016 г., също расте - до 2 340.10 лв. при  2 152.94 лв. през последното тримесечие на 2015-та.

Статистиката не съдържа информация за прехвърлените средства от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във