Банкеръ Daily

Финансов дневник

Все повече фалити покосяват бизнеса

България отчита повишаване на броя на компаниите в несъстоятелност през 2018 година. Това споделят анализаторите на международната компания "Кофас" в годишното си проучване за региона.  През изминалата година броят на фалитите се е увеличил  с 15,8%, достигайки 360 фирми. Според данните страната ни се нарежда на второ място по този показател сред държавите от Централна и Източна Европа.

"Въпреки двуцифрения ръст, в абсолютна стойност броят на фалиралите компании не е голям - едва 0,09% от всички, опериращи в страната. Основните причини за ръста на несъстоятелността са свързани с фалита на няколко ключови дружества, както и с по-висока задлъжнялост,  с увеличаването на цената на труда, с цикличността на икономиката, а също и с фактор като недостатъчно добър мениджмънт", коментират специалистите на "Кофас". Припомняме, че през изминалата година несъстоятелност обявиха "Технологичен Център Институт по Микроелектроника" АД, "Литекс Моторс", а също и "Рема Трейд" ЕООД. Именно това са и трите най-значителни фалита за годината. 

Според проучването, ситуацията в целия регион на Централна и Източна Европа е сравнително благоприятна. По-голямата част от държавите регистрират спад на броя на процедурите по несъстоятелност - това са Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Русия, Словакия, Словения и Украйна, а едва четири отбелязват увеличение - България, Хърватия, Полша и Сърбия. Регионалната разбивка показва голяма динамика, варираща от намаление на несъстоятелността в Украйна с 35,2%, през лек спад с 0,2% в Латвия до скок от 42,3% в Хърватия.

"Като цяло в региона на Централна и Източна Европа през последните години компаниите успяха да се възползват от солидното търсене - и  вътрешно,  и външно. А  благоприятната икономическа обстановка намери отражение върху платежоспособността на фирмите в региона", отбелязват експертите. 

И все пак, компаниите през 2018 г. изпитваха различни предизвикателства, които се отразиха върху ликвидността на бизнеса им.

"Повечето икономики от ЦИЕ са силно отворени, като износът на стоки и услуги представлява значителна част от БВП. Търговската война, неясният процес на излизане на Великобритания от Европейския съюз, но най-вече забавянето на растежа  в еврозоната, допринесоха за една по-мрачна перспектива за износителите от ЦИЕ", става ясно още от анализа. Освен всичко това в региона все още се наблюдава сериозно увеличение на заплатите на служителите, което не се отразява от съответния растеж на производителността. От друга страна все по-голям брой компании отчитат недостиг на работна ръка през последните години и това се превърна в най-съществената бариера на текущите бизнесоперации на дружествата, ограничавайки също и възможното разширяване. Изправени пред различни предизвикателства, някои компании не са в състояние да извършват плащания навреме.

Важно е да уточним, че след леко забавяне на растежа на БВП до 3,2% се очаква растежът на България да се стабилизира на 3,4% през 2019 година. Както и в предходните години  вътрешното търсене остава водещ двигател на растежа - дори  нараства по-малко енергично, отколкото през 2018-а. Исторически ниският процент на безработица (4,8% през декември 2018 г. и спад през 2019 г.) и увеличението с 10% на минималната работна заплата през 2019 г., също имат положително въздействие.

Колкото  до останалите страни в региона - ръстът на БВП в Централна и в Източна Европа се забави, но остана на стабилни нива през 2018 година. Все пак очакванията са да продължи да се забавя. В действителност  по-слабият темп на растеж на БВП, който се очертава  в региона, ще се дължи най-вече на въздействието на по-бавното външно търсене.

Предвижда се средният растеж в страните от Централна и Източна Европа да достигне 3,6% през 2019 г. и 3,2% през 2020-а. От друга страна, според прогнозата на "Кофас" темпът на растеж на България ще се стабилизира на 3,4 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във