Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Време е да обединим борчовете си

Предкризисната пазарна разюзданост доведе до това, че много българи натрупаха по няколко различни задължения - по банкови кредити, овърдрафти по кредитни карти от няколко банки, по лизинги и за уреди на изплащане. Задълженията са с всевъзможни лихви, повечето от тях повишени през годините на кризата. Отделно от това хората се товарят с такси по обслужването на всеки заем. Някои банки например вдигнаха таксите си при внасяне на месечна вноска в брой на гише 10 пъти - от 0.20 на 2 лв.
Напънът да се излезе от кризата обаче роди светлата идея за консолидиране на задълженията. Няколко банки вече промотират подобни схеми, а всички ги предлагат на клиентите си.
В редакцията се обади читател на БАНКЕРЪ, който попита къде е уловката в офертата на кредитния му инспектор. Той имал ипотечен кредит, отпуснат при лихва от 8.30% от една банка, автолизинг и кредитни карти - на червено, от две други банки. Банката с ипотечния кредит му предложила да изтегли по-висока сума, като с нея покрие плащанията си по лизинга и дълговете си по кредитните карти. Освен комбинирана продажба (включване на две услуги към пакета - примерно плащане на ток, вода, парно или прехвърляне в пенсионния фонд към групата на банката) тя иска от длъжника да й прехвърли и плащането на работната му заплата през нея. След като се стигне до съгласие, банката сваля лихвата по новия ипотечен кредит с 1 - до 7.30 процента. Можело и да се вдигне срокът на ипотечния заем с десет години, което чувствително би орязало месечната му вноска. И всичко това - с клауза при предварително погасяване да не се плаща наказателна лихва, която читателят ни дължал по лизинга си сега.
Ясно е, че универсален съвет не може да се даде. Всеки случай е строго индивидуален, но често се намира оптимален вариант, коментират банкери. Търсенето му е задължително, ако гражданинът се затруднява с посрещането на борчовете си и ако по повечето от тях лихвата е над 11-12% годишно. Финансовата ситуация може да бъде облекчена чрез договаряне на по-евтино финанасиране (в диапазона 7-9% годишно) и по-дълъг срок на плащане. Така например, ако имате седемгодишен потребителски заем от 15 000 лв. с лихва 8.5% и натрупани 5000 лв. по кредитни карти на лихва 17.5%, месечните плащания могат да бъдат намалени почти двойно, ако банката ви отпусне нов потребителски заем от 20 000 лв. за десет години, и така ще изплатите натрупаните суми в кредитната карта, пресметна кредитен инспектор. Принципът да се рефинансира с ипотечни кредити предполага още по-ниски лихви и по-дълги периоди.
Така чрез консолидиране не само ще се икономисват плащания на лихви от задълженията с по-високи такива (кредитни карти например), но и се улеснява администрирането на тези заеми. Най-често консолидацията на задълженията става чрез по-дългосрочен потребителки кредит (до десет години), а в случаите на сериозна задлъжнялост - и с ипотечен кредит (до 35 години).
Най-често предлаганото от банките решение е клиентът да изтегли нов кредит според актуалните пазарни условия, с който да погаси старите, и след това да обслужва само него. Ако натрупаните задължения включват ипотечен заем, клиентът може да изтегли нов такъв, като кандидатства по общия ред. В документите си обаче задължително трябва да обяви, че с новия кредит ще погасяват стари задължения, и да посочи техния размер - в противен случай може кредитът да му бъде отказан заради неблагоприятно съотношение дълг/доходи. При някои банки вместо нов кредит клиентът може да договори увеличаването на съществуващ, стига обезпечението по него да го позволява, и с допълнителното финансиране да изплати задълженията си по потребителски заеми и/или кредитни карти.
Когато се договаря нов ипотечен заем от банка, от която вече е изтеглен такъв кредит, може да се ползва и старата оценка на ипотекирания имот, ако той отново ще служи като обезпечение. Може обаче да е нужна и нова оценка, ако не е достатъчна за размера на желаното финансиране, и се предполага, че цената на имота е скочила. С новата ипотека обаче вървят и нови такси, застраховки и т.н., които се поемат от клиента и оскъпяват цялата операция.
Преценете точно какво губите и какво печелите, преди да сключите подобна сделка, като задължително искайте погасителен план. От погасителните планове на задълженията ви ще видите какви са месечните разходи за главници, лихви и такси. И не забравяйте, че с потребителски кредит може да погасите овърдрафт и кредитни карти, както и стоки, закупени на лизинг.
Важно е също така да знаете, че в сегашните условия ипотечните кредити са с годишни лихви от порядъка на 8-10% и срок от 20 до 35 години; потребителските кредити - с 15-20% и срок на погасяване до десет години; овърдрафтите - с 15-17% и срок до една година; кредитните карти - с 18-20 процента. Лихвите при покупка на стоки на лизинг достигат до 30-40%, че дори и повече.
Годишният процент на разходите (ГПР) по различните кредитни продукти трябва да е вашата отправна точка за разсъждения и вземане на решение как да действате с цел да намалите разходите по обслужване на задълженията си . Разбира се, че трябва да имате предвид и разходите за различните застраховки - имуществени и „Живот, като и нотариалните такси за ипотечните кредити.
Така че консолидирането на задълженията е добър вариант, който обаче внимателно трябва да се осмисли.
И още нещо - изключително важно. Действайте за консолидацията, когато усетите затруднения при плащането, а не когато вече изпаднете в просрочие по някое от задълженията си. Ако това се случи, никоя банка няма да се навие да увеличава задълженията ви, защото справка в кредитния регистър ще покаже, че сте нередовен платец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във