Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Вписаха новите шефове на "Банка ДСК" и "Експресбанк"

Главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" Виолина Маринова и главният изпълнителен директор на "Банка ОТП" Шандор Чани.

"Банка ДСК" и "Експресбанк" започват същинската и трудоемка работата по консолидацията. Двете институции успешно преминаха през юридическите процедури, свързани с получаване на пълен набор от надзорни одобрения. Последната от тези стъпки досега бе вписването на новите назначения в управителните съвети  в Търговския регистър. Заслужено начело на "Банка ДСК" остана като главен изпълнителен директор Виолина Маринова, чийто нов  мандат ще  приключи на 31 декември 2021 година. Маринова ръководи банката в последните 14 години, ползвайки се с подкрепата на унгарските собственици - "ОТП Банк". 

В УС на "Банка ДСК" позициите си запази и  Диана Митева, която отговаря за банкирането на дребно. Митева е част от управлението на кредитната институция от близо 15 години, а неотдавна бе избрана и за заместник-председател на УС на Асоциацията на банките в България. Сред опитните кадри на "Банка ДСК" са Юрий Генов - ръководещ ИТ операциите, както и Боян Стефов - управляващ направление "Корпоративно банкиране". 

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, част от мениджмънта на "Експерсбанк" се вля в управата на "Банка ДСК". Става дума за Михаил Комитски (направление "Финанси и планиране"), Славейко Славейков (направление "Лизинг и стоково кредитиране") и Арно Рене Жюлиен Льоклер, който бе начело на SG "Експресбанк", а сега е изпълнителен директор на "Банка ДСК" и  ръководител на направление "Управление на риска". 

По същия начин част в управата на "Експерсбанк" бяха включени мениджъри от "Банка ДСК". За главен изпълнителен директор бе посочена Доротея Николова. Преди това Николова бе главен финансов директор на ДСК и член на управителния съвет. Тя се присъедини към банката през 2003 г. като ръководител "Финансов контрол". 

Главен финансов директор на "Експерсбанк" е Славейко Славейков, който ще балансира с длъжности в мениджмънта на двете банки. Ръководител на направление "Кредитен риск" е Ерик Хаушилд, който се присъедини към банката през 2017 г. след богат опит във френската група "Сосиете Женерал". За ръководител на направление "Банкиране на дребно" бе избран Дамян Медаров, а корпоративното банкиране бе поверено на Мартина Мачева. ИТ операциите ще са под контрола на Уили-Пиер Абал, а корпоративен секретар остава Даниела Христова.

Мандатът на новия управителен съвет на "Експресбанк" изтича на 15 август 2023 година. 

Всички тези промени са в резултат от сделката, сключена в средата на януари, когато унгарската "ОТП Банк" чрез своята дъщерна "Банка ДСК" приключи сделката по придобиването на 99.74% акционерно участие в "Сосиете Женерал Експресбанк". За целта капиталът на "Банка ДСК" бе увеличен с над 1 млрд. лева. В рамките на сделката унгарската група придоби и "Сожелиз България", "Сосиете Женерал Факторинг", "Застрахователно дружество Сожелайф България" и "Регионален фонд за градско развитие".

По-сложното обаче тепърва предстои. За пример ще посочим най-малко, че за да заработят в синхрон, двете банки трябва най-напред да обединят множество информационни системи, обслужващи различни сегменти от бизнеса. Това само по себе си е предизвикателство, защото включва обработката на огромни информационни масиви, включващи данни за клиенти, за вземания и задължения и за сметки. Отделно трябва да се оптимизира и клоновата мрежа.

Според обявения от "Банка ДСК" и "Експресбанк" план тези и още много технически процеси следва да приключат през 2020 година. Както е добре известно, в това време двете банкови институции ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица. Плавният преход ще бъде осъществен от новия мениджмънт на "Банка ДСК" и "Експресбанк".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във