Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВОДАТА ОКОЛО ОБЩИНСКА БАНКА ОТНОВО СЕ РАЗМЪТИ

Общинска банка отново попадна в центъра на скандал в Столичния общински съвет. На 8 юни той взе решение представителите му да гласуват за увеличение на капитала на банката с 15 млн. лв. - от 25 млн. на 40 млн. лв., по време на общото й събрание на следващия ден. На пръв поглед в това няма нищо необичайно, тъй като ако една банка иска да се развива и да запази пазарните си позиции, тя трябва постоянно да увеличава собствения си капитал.
Въпросът е дали СОС, който притежава 67% от капитала на кредитната институция, е заделил в бюджета си необходимите 10.05 млн. лв., за да участва в увеличението на капитала - пропорционално на своя дял. Що се отнася до общинските дружества, които притежават общо 5% от акциите на банката, те вероятно няма да имат проблем да отделят 750 хил. лв., за да съхранят досегашния си дял. Ако искат, разбира се, защото събитията, произтекли на заседанието на СОС, показаха, че общинарите като че ли нямат намерение да участват в увеличението на капитала и да запазят дела на столицата в банката. Точно това стана причина за гнева на кмета Бойко Борисов, който директно обвини СОС, че отваря вратите за скрита приватизация както на банката, така и на общинските дружества. В яростта си Борисов заяви, че
общинарите тичат като смърфчета
за да осигурят необходимите гласове в подкрепа на решението за продажбата на фирмите и за увеличението на капитала на Общинска банка. В кулоарите на общината пък се понесоха слухове, че някои съветници са били специално стимулирани за своята активност в подкрепа на приватизационните решения. Споменаваха се дори и суми - 50 хилядарки на калпак, но обикновено в такива напрегнати ситуации винаги се появят подобни достоверни коментари.
Кметът заяви, че ще поиска от председателя на СОС Владимир Кисьов изпълнението на решенията за продажбата на общинските дружества и за увеличението на капитала на банката да бъде спряно и още на следващия ден изпрати нарочно писмо до него с молба да му бъдат предоставени документите по тези случаи. Натискът на Борисов даде временен ефект. Общото събрание на Общинска банка, което започна на 9 юни в 15.00, бе прекъснато точно на точката за увеличение на капитала. Представители на общината помолиха тя да бъде разгледана следващия петък - 16 юни, когато събранието на акционерите ще продължи.
Предложението е всеки един от притежателите на дялове от капитала на кредитната институция да може в едномесечен срок да запише пропорционално количество от новите акции, съответстващи на досегашния му пакет. С други думи, СОС има право на 67% от ценните книжа, с които ще се увеличава капиталът, общинските фирми - на 5%, другите общини в България като Ловеч и Благоевград, които също имат акции от банката - на общо 2%, а единадесетте фирми на бизнесмена Христо Ковачки - на общо 26 процента. Ако увеличението все пак бъде гласувано, през седемте месеца, определени за плащане на записаните акции, СОС може да вземе решение за участие в него и да запази досегашния си акционерен дял в банката.
Все пак
дори СОС да не участва в увеличението на капитала
на кредитната институция, фирмите на Христо Ковачки не могат толкова лесно да получат пълния контрол върху нея. В крайна сметка това би могло да стане само с благословията на БНБ. В момента Централната банка не гледа с добро око на факта, че не едно или две, а цели единадесет дружества, за които се знае, че са контролирани от Христо Ковачки, притежават общо 26% от акциите на Общинска банка. Този пакет е стратегически, тъй като всички решения на общото събрание могат да се вземат с не по-малко от 75% от гласовете. Така че каквото и да правят останалите акционери, те трябва да съобразят с фирмите на Ковачки. Той не крие че иска да придобие Общинска банка и на няколко пъти е водил разговори на тази тема с представители на БНБ. На тях му е било обяснено, че Централната банка предпочита една фирма на Ковачки да държи акциите в общинската кредитна институция.
В бизнес средите се коментира, че Ковачки е взел присърце тези съвети и е определил дружеството Брикел за собственик на по-голямата част от акциите в банката. Според някои финансисти през миналата година то е продало голяма част от имотите си и е получило за тях около 15 млн. евро. Само че тези приходи не могат автоматично да бъдат отчетени като печалба и като собствени средства на фирмата, тъй като тя има и немалки задължения. В случай че СОС не участва в увеличението на капитала и Христо Ковачки чрез Брикел се кандидатира да закупи общинската квота, фирмата му ще трябва да получи за това разрешение от БНБ. А за целта ще трябва да докаже, че разполага с достатъчно собствени средства, по които са платени съответните данъци.
При положение че за невнесения дял на СОС кандидатстват единадесетте дружества, свързани с Ковачки, няма да е нужно те да искат разрешение от Централната банка. Но пък
БНБ има право да провери финансовото им състояние
и ако установи, че не разполагат с достатъчно собствени средства, може да задейства процедура, с която да ги задължи да продадат новопридобитите дялове в банката.
В цялата тази схема има и още един любопитен момент. И той е, че дори СОС да не участва в увеличението на капитала, а това да направят дружествата на Ковачки, те пак няма да придобият 75% от капитала на Общинска банка, даващи им право да се разпореждат в нея като пълни господари. Изчисленията показват, че ако фирмите на Ковачки внесат цялото увеличение от 15 млн. лв. заедно със сегашните си дялове, те ще сложат ръка едва върху 54% от новия капитал на кредитната институция, който ще е 40 млн. лева. На това място веднага припомняме, че за пълен контрол върху решенията на общото събрание на кредитната институция са необходими 75 процента. Това статукво може да бъде променено единствено ако останалите акционери - СОС, общинските фирми и т.н., се съгласят да направят промени в устава на банката. Така че разпределението на силите в капитала й не се променя кардинално. При това положение или вопълът на кмета Борисов за скрита приватизация е безпричинен, или, както казват хората, кучето е заровено на друго място. Е, в. БАНКЕРЪ се досеща къде е това място, но за това някой друг път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във