Банкеръ Daily

Финансов дневник

Внушителен ръст на отпуснатите кредити и натрупаните в банковата система депозити, отчита БНБ

Месечната парична статистика на БНБ показва, че през септември внасянето на пари в банковата ни система и тегленето на заеми се ускорява, след като няколко поредни месеца имаше забавяне на ръста на депозитите и на кредитите.  

Според изнесените данни в края на миналия месец депозитите на домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 58.152 млрд. лв. (52.4% от БВП). Те се увеличават със 7.9% спрямо същия месец на 2019 г. (при 7.6% годишен ръст през август 2020 година).

БНБ отчита ускоряване на ръста и на кредите на домакинствата и НТООД, които са достигнали 25.139 млрд. лв. (22.6% от БВП) в края на септември, като спрямо същия месец на миналата година те се увеличават със 7.5% (при 7.4% годишно повишение през август 2020 година).

Депозити

В края на миналия месец депозитите на неправителствения сектор са 89.776 млрд. лв. (80.9% от БВП), като годишното им увеличение е 9% (8.9% годишно повишение през август 2020 година).

През септември депозитите на нефинансови предприятия са 28.529 млрд. лв. (25.7% от БВП). В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.4% (12.2% годишно повишение през август 2020 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 0.6% на годишна база (5.2% годишно повишение през август 2020 г.) и в края на месеца достигат 3.094 млрд. лв. (2.8% от БВП).

Кредитите

В края на септември 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 64.303 млрд. лв. (57.9% от БВП) при 63.580 млрд. лв. към август 2020 г. (57.3% от БВП). През септември 2020 г. те се увеличават на годишна база с 5.9% (6.1% годишно повишение през август 2020 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 543.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 543.1 млн. лв. (в т. ч. 15.5 млн. лв. през септември 2020 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2% на годишна база през септември 2020 г. (2.2% годишно повишение през август 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.810 млрд. лв. (31.4% от БВП).

В края на септември 2020 г. жилищните кредити са 11.634 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12.3% (12.3% годишно увеличение през август 2020 година). Потребителските кредити възлизат на 11.806 млрд. лв. и се увеличават с 6.2% спрямо септември 2019 г. (6.2% годишно повишение през август 2020 година). На годишна база другите кредити намаляват с 19.9% (24.4% годишно понижение през август 2020 г.), като достигат 442.3 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.354 млрд. лв. (3.9% от БВП) в края на септември 2020 година. В сравнение със септември 2019 г. те се увеличават с 34.9% (38.2% годишно повишение през август 2020 година).

Нетните вътрешни активи

са 63.144 млрд. лв. в края на септември 2020 година. Те се увеличават с 2.2% спрямо същия месец на 2019 г. (8% годишно повишение през август 2020 година). В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64.156 млрд. лв. и нараства спрямо септември 2019 г. с 4.9% (10.6% годишно увеличение през август 2020 година). През септември 2020 г. вземанията от неправителствения сектор8 се увеличават с 6.3%, като достигат 66.305 млрд. лв. (6.5% годишно увеличение през август 2020 година).

Нетните чуждестранни активи

Нетните чуждестранни активи в края на септември се увеличават с 15% спрямо година по-рано, достигайки 64,212 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 12% (след повишение със 7,6% през септември 2019-а), достигайки 77,025 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 8,976 млрд. лева, нараствайки на годишна база с 6,7% (след понижение с 1,4% през август 2020 г.).

Парите

През септември широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.3% при 9.1% годишното нарастване през август 2020 година. В края на септември 2020 г. широките пари са 108.423 млрд. лв. (97.7% от БВП3) при 107.442 млрд. лв. към август 2020 г. (96.8% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през септември 2020 г. с 35% на годишна база (33.7% годишен ръст през август 2020 година).

Facebook logo
Бъдете с нас и във