Банкеръ Daily

Финансов дневник

Влизането в еврозоната е записано като цел на новото правителство

Влизането в еврозоната е записано като основна цел в оповестената днес програма на бъдещия кабинет на ГЕРБ и "Обединени патриоти". "България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура. Единният банков съюз и Еврозоната са естественият ни път на развитие след изпълнение на всички критерии. Валутният борд е безалтернативен и неприкосновен", е записано във финансовата част на програмата.

Сред приоритетите на новото правителство ще бъде запазването на данъчните ставки на преките данъци, в същото време коалиционното споразумение не предвижда въвеждане на допълнителни данъчни облекчения. Наред с това ставките и прагът за регистрация по ДДС ще останат непроменени.

Дефицитът в бюджета от 2017 г. ще намалява така, че през 2020-та да се постигне балансиран бюджет, обещават новите управляващи.

По отношение на икономиката партньорите обещават ръст на доходите. За постигането му обаче е нужен икономически подем. Той на свой ред е възпрепятстван от административната тежест пред бизнеса и липсата на развит капиталов пазар, става ясно от документа.

Именно за решаване на тези проблеми е натежало предложението на Патриотите за промяна в Административнопроцесуалния кодекс. То предвижда непроизнасянето в срок да се смята за мълчаливо съгласие да се издаде акт. Крайната цел на коалицията в тази област ще бъде регулаторните режими да се сведат до минимално изискуемите от европейското законодателство. Новият кабинет смята да спазва и десетте ръководни принципа на "Акта за малкия и среден бизнес за Европа". Планира се и създаването на пътна карта на документооборота на всеки бизнес.

Коалицията обещава и да окаже подкрепа за развитието на икономическите зони чрез финансиране на мерките за насърчаване на инвестициите.

Друг фокус в икономическата програма е реализирането на всички мерки от стратегията за развитие на капиталовия пазар. Има и обещания за засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол.

В областта на управлението на евросредствата са заложни мерки за опростяване на кандидатстването по оперативните програми, а същ и подготовка на дебата за бъдещето на кохезионната политика на ЕС след 2020 година. Очакванията са европейските фондове да бъдат преустановени след тази година, защото би трябвало да са изпълнили своята задача - да намалят различията в стандарта на живот в страните от Общността.


 

 

 

        

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във