Банкеръ Daily

Финансов дневник

Владислав Горанов отчете повишение на икономическите показатели през март

През март общият показател на бизнес климата се повишава с 0,3 пункта, съобщи министърът на финансите Владислав Горанов в началото на днешното правителствено заседание, информира БТА. Причина за това са по-добрите очаквания на фирмите в търговията, строителството и услугите, уточни Горанов.

Индикаторът за доверието на потребителите също се подобрява през март, информира още финансовият министър. Оценката на домакинството за текущото им финансово състояние се повишава, както и очакванията им за бъдещата икономическа ситуация.

В промишленото производство и в оборота също се отчита положително развитие от началото на 2019 г. Последните данни за февруари показват ръст от 6,6 процента на промишленото производство и 6,9 процента нарастване на оборота на промишлените предприятия спрямо 2018 г., посочи Владислав Горанов.

По-благоприятната динамика се дължи на продажбите от износ, които нарастват с 13,5 процента. Това се дължи най-вече на производството на химически продукти, следва производството на електрически съоръжения, добави Горанов.

Министърът на финансите заяви, че има растеж и в строителната продукция с 9,2 през февруари. Сградното строителство запазва водещата си роля и нараства с 13,3 на сто, а гражданското строителство също отчита растеж от 3,5 процента.

Има и положителна тенденция на пазара на труда. През февруари регистрираната безработица е достигнала до 6, 2 процента, което е понижение с 0,8 пункта спрямо същия месец на 2018 г., изтъкна министър Горанов.

Кредитът за частния сектор продължава да се развива положително и през текущата година, след постепенно нарастване през 2018 г., през февруари 2019 г. растежът се ускорява до 8,7 процента на годишна база. "Нарастването е продиктувано както от растежа за нефинансови предприятия - 6,2 процента повече спрямо 2018 г. , така и на кредита за домакинствата, който расте с 10,7 процента", заяви Владислав Горанов. По думите му се запазва и тенденцията на стабилно увеличение на депозитите в банковата система.

Благоприятна динамика се наблюдава и по отношение на текущата сметка. Балансът е положителен и показва добра външна устойчивост на икономиката. През януари износът на стоки е нараснал с 8,4 процента спрямо януари 2018 г. Нарастването на износа се отчита основно към страни от ЕС, но има ръст на износа и към трети страни. Това се отразява и на фискалното изпълнение, като има устойчиво изпълнение на приходите и добри номинални растежи, завърши министърът на финансите.

"Във всяка една сфера икономиката се развива и расте", направи заключение премиерът Бойко Борисов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във