Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Витоша Венчър Партнърс“ реализира вторите си инвестиции

Избраният от Фонда на фондовете посредник „Витоша Венчър Партнърс“ ООД обявява следващата група от тринадесет инвестиции за затворени. Припомнеме, че в началото на тази година дружеството сключи първите си четири сделки.

Седем от компаниите, които фондът подкрепи са част от акселераторската програма “Vitosha ACCELERATE”.

Общата стойност на инвестициите в тях е в размер на 5.32 млн. лева. От тях 5.16 млн. лв. са публични средства, като ресурсът е предоставен от Фонд на фондовете по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Допълнително привлеченият частен капитал е в размер на близо 160 хил. лева.

Седемте компании от акселераторската програма са в сферите на изкуствения интелект, финтех, фугтех, електронни спортове, здравни грижи (хелттех) и чисти технологии.

 

„Витоша Венчърс Партнърс“

управлява фонд в размер на 50.7 млн. лв., от които 49.1 млн. лв. са публични средства, предоставени чрез Фонд на фондовете от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите представляват частно съфинансиране.

До края на 2023 г. фонд мениджърът ще инвестира в близо 100 стартиращи компании в ранен етап от тяхното развитие. Малки и средни предприятия на етап ускоряване могат да получат финансиране от 30 хил. до 100 хил. лева. С между 30 хил. и 2 млн. лв. ще бъдат подкрепени по-напредналите в разработването на своя продукт или създаването на прототип компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във