Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАС ОТХВЪРЛИ ИСКА НА АГНЕЛ ПЪРВАНОВ СРЕЩУ БНБ

Този път поражението му дойде от тричленния състав на Върховния административен съд. От него адвокатите на Първанов поискаха от името на фирмата му Фърст Файненшъл и на фалиралата КАПИТАЛБАНК да бъде отменена заповедта на БНБ от 20 ноември 1997 г. за отнемане на лиценза на кредитната институция. Те се мотивираха с решението на Европейския съд в Страсбург от 24 ноември 2005 г., според което човешките права на Първанов са били нарушение, тъй като не му е била предоставена възможността да обжалва заповедта на БНБ за отнемане на лиценза. Само че, както в.БАНКЕРЪ вече на два пъти писа, присъдата на евромагистратите в Страсбург по никакъв начин не засяга правомерността на самото решение на БНБ за отнемане на лиценза на КАПИТАЛБАНК и не коментира компетентността на надзорната институция.
Върховният административен съд дори не е сметнал за нужно да разглежда по същество жалбата подадена от Фърст Файненшъл и КАПИТАЛБАНК и я е оставил без разглеждане, прекратявайки делото. Мотивите за това са следните. Първо върховните магистрати са преценили, че само КАПИТАЛБАНК може да има правен интерес от водене на подобно дело, но не и нейният акционер Фърст Файненшъл.
Обжалваната заповед (бел. ред. - за отнемане на лиценза) няма действие спрямо посочения жалбоподател (бел. ред. - Фърст Файненшъл). Същият не е неин адресат и поради това за него не е налице правен интерес от обжалването й, се казва в мотивите на съдебното определение. Освен това в него се посочва, че през 2002 г. има две влезли в сила присъди, в които изрично е посочено, че Фърст Файненшъл няма право да обжалва отнемането на лиценза.
Що се отнася до КАПИТАЛБАНК, Върховният административен съд е преценил, че тя не може да има каквито и да е претенции, тъй като ... не съществува като юридически субект в правния мир. През април 2005 г. активите на фалиралата банка бяха купени от ЦКБ. Софийският градски съд одобри сделката и постанови КАПИТАЛБАНК да бъде заличена от търговския регистър. Накрая магистратите посочват, че решението на Европейския съд в Страсбург не може да отмени със задна дата (казано на правен език - няма ретроактивно действие) правото на БНБ да взема решения за отнемане на лицензи, както и законовите текстовете да не могат да бъдат обжалвани. А решението на евродепутатите би могло да се използва във връзка с дела срещу подобни актове на Централната банка от ноември 2005 г. насам. Такива обаче няма. Последната фалирала кредитна институция - Международна банка за търговия й развитие, бе обявена в несъстоятелност през юли 2005 г., четири месеца преди решението на ЕС. А в началото на юли 2006 г. Народното събрание прие нов Закон за кредитните институции, който замени действащия до този момент Закон за банките и в него правото на БНБ да отнема лицензи, без тези актове да могат да се обжалват, вече не съществува. С други думи, Централната банка е взела под внимание решението на Европейския съд в Страсбург.
В случая обаче по-важното е, че съдебната система за пореден път потвърди правото на БНБ да бъде единствен и върховен надзорник на банковата система и пазител на нейната стабилност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във