Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАС ОТХВЪРЛИ ДВЕ ЖАЛБИ СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАНЕТО

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли поради несъстоятелност двете жалби, подадени през ноември 2004 г. срещу Наредба № 18 за задължителното застраховане, съобщиха от надзорната институция. Наредбата обхваща застраховките Гражданска отговорност и Злополука. Жалбите са подадени от Георги Бакалов, председател на Съюза на застрахованите лица (със седалище в Бургас) и от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека (със седалище в Пловдив), които не са съгласни с начина на определяне на рисковата премия. Според Георги Бакалов критерии като пол и възраст са дискриминиращи.Неотчитането на тези фактори при определяне на рисковата премия би могло да доведе до по-неблагоприятно третиране на застрахованите физически лица, както и до ощетяване на определени категории хора с по-високи премии при доказан по-малък риск за застрахователя, обосновават решението си от ВАС. Според статистически изследвания жените правят по-малко катастрофи и е дискриминиращо те да плащат същите премии като мъжете, ако премията зависи и от характеристиката на застрахованото лице, допълват от съда.Втората жалба - на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, е насочена срещу разпоредбата на чл. 20 от Наредба № 18. От асоциацията оспорват текста, който предвижда при евентуална промяна на собствеността на моторното превозно средство застраховката да се прекратява. От асоциацията се аргументират, че в наредбата не е регламентирано задължението на застрахователя да връща част от застрахователната премия. Тъй като този проблем се урежда както в Търговския закон, така и в Закона за задълженията и договорите, ВАС отхвърли и тази жалба като неоснователна. Аргументите са, че застрахователната премия се дължи въз основа на застрахователния договор и при евентуално отпадане на договора застрахователят няма правно основание да задържи цялата премия. Следователно при продажба на кола, преди да изтече срокът по договора, плащането по него (премията) подлежи на частично възвръщане, като в противен случай е налице неоснователно обогатяване.Взетото решение на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, тъй като според него не е необходимо един подзаконов нормативен акт да повтаря разпоредби на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във