Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАРНЕНСКАТА ГРУПИРОВКА ТИМ ЩУРМУВА БАНКОВИЯ СЕКТОР

Под маската на Химимпорт и на офшорни фирми варненската групировка ТИМ започна офанзива за придобиването на две институции - Централна кооперативна банка и Демирбанк (България). Както в. БАНКЕРЪ вече писа, Химимпорт е подала оферта за покупката на Демирбанк. През седмицата пък РОСЕКСИМБАНК продаде общо 14.4% от акциите на ЦКБ на офшорната фирма Оторнио Инвестмънтс Лимитед, за която също се твърди, че е свързана с ТИМ, и на германското дружество Булхимекс, чийто единствен собственик е Химимпорт.
Едва ли някой се съмнява, че Химимпорт, Булхимекс и Оторнио Инвестмънтс са брънки от бизнеспаяжината, изплетена от групировката ТИМ. Разбира се това не означава, че по юридически път връзката между всички тези фирми може да бъде доказана лесно. Но нали точно с такава цел всяка една групировка, чиито икономически интереси се разрастват, заплита операциите си именно през офшорни фирми.
Лидери на ТИМ са Тихомир Митев, Иво Каменов Георгиев и Марин Митев. През септември 2000 г. Тихомир Митев пое управлението на Натурела Ком. Дотогава дружеството бе част от бизнесимперията на Кристиян Маслев, а след убийството му то бе придобито от офшорката Оторнио Инвестмънтс. Тази сделка за първи път наведе на мисълта, че бизнесът на покойния Маслев отива в ръцете на ТИМ.
През ноември 2000 г. другият участник във варненската групировка - Иво Каменов Георгиев, пое мениджмънта на Химимпорт. От март 2001 г. той вече е в надзорния съвет на външнотърговската компания със стара слава.
Химимпорт и дъщерните му дружества в чужбина, както и фирмите на покойния Кристиян Маслев очевидно препълниха бизнесмрежата на ТИМ. И съвсем естествено варненската групировка реши, че към нея трябва да се прибави и финансова структура, която да обслужва операциите й. ТИМ обаче не притежава имиджа, който би му позволил да се прицели в голяма българска банка. Затова групировката започва да се оглежда за малки или средни по размер банки, които в момента се продават. По стечение на обстоятелствата на тези условия отговорят две институции - Демирбанк (България) и ЦКБ.
Представители на Химимпорт проявяват интерес към покупката на Демирбанк (България) още в началото на 2001 година. Те предприемат този ход, възползвайки се от ситуацията около собственика й - турската Демирбанк Т.А.Ш., която в края на 2000 г. изпадна в ликвидна криза и управлението й бе поето от Агенцията за банково регулиране и надзор. Тя пък веднага обяви, че продава банката на Джънгълъ холдинг - Демирбанк Т.А.Ш., а варненската групировка веднага съзря своя шанс да отчупи българското парче от турската институция и по този начин да се сдобие с банка.
Подготовката на търговете отне доста време, пък и босовете на ТИМ явно са разбрали, че няма да са единствените кандидати за покупката на Демирбанк (България). За да са сигурни, че няма да ударят на камък, т. е. да си останат без банка, те насочват интереса си и към ЦКБ. Изборът не е случаен, тъй като по това време трима от основните й акционери - Банковата консолидационна компания, Корпоративна банка и Фининвест, бяха обявили, че търсят купувач за своите дялове.
Оценявайки ситуацията, варненската групировка очевидно е решила, че няма смисъл да атакува фронтално собствеността в кооперативната банка. Затова тя прибягва до услугите на председателстваната от Емил Кюлев РОСЕКСИМБАНК. Кюлев пък явно е приел ролята на посредник, тъй като в средата на 2001 г. започна преговори с Корпоративна банка и с Фининвест за покупката на 24.4% от акциите им в ЦКБ. Освен това през юли той уведоми БКК, че иска да придобие и нейните 32.2% от капитала на ЦКБ. В края на същия месец Корпоративна банка и Фининвест продадоха своите 24.4% от кооп-трезора на РОСЕКСИМБАНК. От този момент нататък тя започва да изпълнява ангажиментите си на посредник към ТИМ.
През последната седмица на август банката на Кюлев продаде част от закупените акции от ЦКБ - 14.4%, на фирми, свързани с ТИМ. Този път обаче варненската групировка формално изолира от операцията Химимпорт, който играе за Демирбанк (България). Купувач 6.2% от капитала на ЦКБ е германското дружество Булхимекс. Но то всъщност е 100% дъщерна фирма на Химимпорт. Другите 8.2% от акциите взема Оторнио Инвестмънт. Това е офшорката, която е собственик на Натурела Ком, управлявана от един от лидерите на ТИМ Тихомир Митев.
Възможно е още в началото на септември РОСЕКСИМБАНК да продаде и останалите 10% на офшорни фирми, като например Оддоне Инвестмънт или Уонсуър Холдингс - също свързани с бизнесструктурите на ТИМ или на някое от чуждестранните дружества на Химимпорт. По същия начин варненската групировка вероятно ще лапне и 32-та процента на Банковата консолидационна компания в ЦКБ. Първо, той ще бъде купен от РОСЕКСИМБАНК, след което ще бъде препродаден на части на две или три офшорни фирми.
Прилагайки схемата с покупката на малки пакети акции от ЦКБ чрез офшорни фирми, шефовете на ТИМ целят да придобият контрола върху над 51% от банката, без да искат разрешение от БНБ за това. В Закона за банките (чл.19, ал.1) изрично е записано, че: местно или чуждестранно лице, както и свързани с него лица не могат без предварително писмено разрешение на БНБ да придобиват пряко или косвено акции в местна банка, които им осигуряват 10 или повече от 10 на сто от акциите с право на глас.
Изключение се прави само в случаите, когато ценните книжа са купени на фондовата борса с цел препродажба, но тогава собственикът им трябва да се отърве от тях в рамките на един месец. Точно по тази причина две седмици след като РОСЕКСИМБАНК придоби 24.4% от акциите на ЦКБ, тя продаде по-голямата част от тях на Булхимекс и Оторнио Инвестмънт.
Сега въпросът е дали БНБ ще поиска от тях като нови акционери да докажат, че не са свързани лица, и дали техните обяснения ще прозвучат достоверно. Впрочем варненската групировка няма интерес да изостря взаимоотношенията си с БНБ, тъй като Химимпорт също ще се нуждае от благословията й да притежава Демирбанк (България), ако, разбира се, спечели наддаването за нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във