Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ВАЛУТНИЯТ РЕЗЕРВ НАДМИНА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ

Как и къде се инвестира валутният резерв на България? В отговор на този въпрос допреди няколко години Централната банка даваше доста оскъдна информация. Днес данните не са така секретни. Размерът на валутния резерв в края на 2004 г. е 6.86 млрд. евро - с 21% повече спрямо същия период на 2003-а, когато е бил 5.41 млрд. евро. Забележителното в случая обаче е друго. За пръв път през последните петнайсет демократични години валутният резерв надвишава външния дълг на държавата, който в края на 2004 г. е 6.42 млрд. евро, според статистиката на БНБ. В него са включени кредитите, отпуснати на правителството и на общините от МВФ, от Световната банка, от ЕБВР, от Европейската инвестиционна банка и от Банката за развитие към съвета на Европа, държавно гарантираните заеми, получени от частни и държавни западни банки, брейди облигациите, задълженията към Парижкия клуб и еврооблигациите, емитирани в периода 2002-2003 година.Теоретично казано, в момента България е в състояние да погаси наведнъж всичките си задължения към чуждестранни кредитори. Акцентът върху теоретично е защото, според Закона за БНБ, Централната банка задължително трябва да разполага с валутни активи, които да покриват пуснатите в обращение от нея монети и банкноти и наличностите в сметките, които търговските банки поддържат при нея. А техният размер съвсем не е малък - 5.7 млрд. лв., или 2.85 млрд. евро.Увеличението на валутните резерви през 2004-а се дължи на два основни фактора. Първият е, че БНБ е изкупила 1.34 млрд. евро от фирми и търговски банки. Вторият фактор са доходите от инвестирането на резерва, които са 140.5 млн. евро. В годишния доклад на БНБ изрично е подчертано, че 77.62% от парите, управлявани от Централната банка, са вложени в чуждестранни държавни и корпоративни ценни книжа, 13.18% - в депозити в чуждестранни банки, 5.82% са по сметки (отново в чуждестранни банки) с падеж до три дни. Златото в трезорите й представлява едва 3.88% от резерва. При тази структура на инвестициите годишният доход от тях възлиза на 2.44 процента.Валутният риск, който носят вложенията на централната ни банка, е минимален, тъй като 82.25% от активите й са в евро, към което българският лев е привързан в съотношение 1 към 1.9558 лева. Резервите в долари са 6.17%, в злато - 8.43%, в швейцарски франкове - 1.78%, а в специални права на тираж (СПТ) (това са средства, които БНБ държи по сметка в МВФ) - 1.37 процента. Освен това БНБ поддържа и много висока ликвидност на валутния си резерв, тъй като 41.35% от него е инвестиран в депозити и ценни книжа с падеж до една година. Във финансови инструменти със срок на погасяване от една до три години са вложени 20.54%, а останалите 38.11% са в ценни книжа с матуритет до десет години, емитирани от Австрия, Германия, Белгия, Испания, Франция, Финландия, Ирландия, Португалия, Италия, Холандия и САЩ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във