Банкеръ Daily

Финансов дневник

Валидиране на ДДС номера след оттеглянето от ЕС на Обединеното кралство (Brexit)

След 31 декември 2020 г., датата на изтичането на преходния период по чл.126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, идентификационните номера по ДДС на търговците от Обединеното Кралство, които  започват с префикс “GB”, няма да са валидни за целите на вътреобщностната търговия. А  и няма да бъде възможно извършване на проверка за тяхната валидност чрез сайта на Европейската комисия за проверка на номер по ДДС: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=bg.

От 1 януари 2021 г., на търговците от Северна Ирландия, които извършват сделки със стоки на територията на Европейския съюз съгласно Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, ще им бъдат издадени идентификационни номера по ДДС, започващи с префикс “XI”.

Валидността на тези номера ще може да бъде проверявана на сайта на Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във