Банкеръ Daily

Финансов дневник

Валентин Златев влезе в надзора на пенсионното дружество "ЦКБ - Сила"

Комисията за финансов надзор е одобрила на последното си заседание Валентин Златев за независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ - Сила" АД. В Надзорния съвет са още Александър Димитров Керезов, Николай Димитров Борисов, Миролюб Панчев Иванов и "ЦКБ-Груп" ЕАД.

Предполага се, че Златев заема този пост, тъй като "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД притежават по 1.43% от акциите с право на глас. Като цяло капиталът на компанията е 10.5 млн. лв., като 50.04% от него контролира "ЦКБ Груп" ЕАД. "Инвест Кепитъл" АД държи 32.50%, "Проучване и добив на нефт и газ" АД - 9.71%, а "Интернешънъл асет банк" АД - 4.48 процента. притежават

Преди около месец Валентин Златев бе освободен като генерален директор на "Лукойл България". Решението да бъде отстранен бе взето на практика на 19 април от едноличния собственик на капитала на "Лукойл България" - регистрираното в Холандия дружество Lukoil Europe Holdings B.V. На негово място бе назначен Булат Субаев, който е генерален директор на "Лукойл ЦИЕ и Белгия" - дружеството, което отговаря за Централна и Източна Европа и Белгия.

Няколко дни след това Златев бе назначен за председател на Контролния съвет на "Лукойл България". Той запази зам.-председателския пост в Надзорния съвет на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас". От групата обясниха, че с новата си позиция той ще координира цялостната дейност на двете дружества и ще осъществява контролни функции над работата им, свързана с мястото им в социално-икономическия живот на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във