Банкеръ Daily

Според решение на съда:

В стремежа си да удари Божков законодателят нанесъл "непоправими вреди"

Шапката на хазартния бизнес на Васил Божков - компанията "Ню геймс", е обявена в несъстоятелност. Това е видно от решение на Софийския градски съд от 6 януари, което вече е постъпило по партидата на фирмата в Търговския регистър. 

Очаквано основен аргумент при решението на съда са промените в Закона за хазарта, които бяха лансирани от Валери Симеонов и прокарани скоростно през парламента. С тях цялата дейност по организиране на игри с лотарийни билети бе прехвърлена към държавното тото. 

Любопитното е, че в съдебното решение се споменава следното: "Като съд по несъстоятелността обаче, който се сблъсква с търговско-правните, гражданско-правните и социални последици, резултат от законодателното преуреждане на хазартната дейност по отношение на длъжника „Ню Геймс“ АД, не може да не се посочи, че изменението на Закона за хазарта нарушава правната сигурност и създава пълна непредвидимост по отношение на дейността на правните субекти, които добросъвестно до този момент са осъществявали такава".

Отбелязано е също, че преди промените в Закона за хазарта, дейността на "Ню геймс" е била печеливша, като всъщност е реализирана и значителна печалба, която се измерва в милиони лева. Например към края на 2017 г. печалбата е над 108 млн. лв., а в края на 2019 г. тя вече достига над 123 млн. лева.  

Според съда безспорно установено по делото е, че до влизането на изменението на Закона за хазарта длъжникът „Ню Геймс“ АД е действал при спазване изискванията на закона и въз основа на съответни лицензии, под контрола на държавата, а и е изпълнявал в срок и изцяло своите задължения.

"Подобна промяна, като тази в Закона за хазарта, предприета в рамките изключително кратък срок, без сериозна правна обосновка за въздействието на нормативния акт, изисквана в ЗНА, представлява намеса в икономическата структура на обществото не може да не причини значителни сътресения", категорични са магистратите.

Въпросният закон на Валери Симеонов не е дал и никаква защита на лицата, които са спечелили от лотариите на "Ню Геймс".

"По този начин на всички дружества, които до този момент са осъществявали хазартна дейност, лицензирана по надлежния ред от Държавата, са нанесени огромни и непоправими щети, които не биха могли да бъдат предотвратени по какъвто и да е начин заради тяхната внезапност и дефинитивност. Засегнатите правни субекти, какъвто е и длъжникът по настоящото дело „Ню Геймс“ АД, са лишени практически каквато и да е възможност за правна защита по административен или съдебен ред. Никой стопански субект не може в рамките на няколко дни да преструктурира или промени дейността си, която е създавал и развивал в продължение на години. Никое търговско дружество, колкото и печеливша да е била дейността му, не би могло да продължи да изпълнява задълженията си, след като е лишено от възможността да генерира приходи занапред", се посочва в решението на Софийския градски съд.

Нещо повече, според съда законодателната промяна в Закона за хазарта нанася непоправима вреда и на лицата, спечелили печалба, както и на всички контрагенти на ответното дружество, свързани с процеса за разпространение на лотарийни билети и съпътстващите това дейности, тъй като прави невъзможно плащането на печалби, респ. продължаване на дейността им.

"За подобен извод не са необходими някакви специални знания - достатъчна е нормалната житейска икономическа и правна култура, за да може да се предвиди настъпването на подобни последици. Последици, които във веригата на свързаност на стопанските субекти, нанасят и допълнителни вреди на стопанския живот в държавата", подчертават магистратите

Държавата се задейства срещу укриващия се в Дубай бизнесмен след сигнали от бившите му бизнес партньори и собственици на "Ефбет" братя Найденови за 700 млн. лв. неплатени такси към хазната от хазартните му компании.

Срещу Божков бяха повдигнати редица обвинения, сред които за търговия с влияние, държане и отчуждаване на културно-исторически ценности, които не са регистрирани по надлежния ред, ръководене на престъпна група за принуда, за изнудване, за опит за подкуп на длъжностно лице, за подбудителство към престъпления по служба, както и за подбудителство към убийствата на четири лица и за изнасилвания. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във