Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В сезона на замръзващите печалби

Въпреки че настоящата криза не бе предизвикана от финансовия сектор, последиците от  първата COVID вълна и неизвестният изход от втората се превръщат във все по-голяма заплаха за банките. Секторът се подготвя за скок на лошите заеми. За банковите акционери годината се очертава като кошмарна, защото нагласите отново са за капитализиране на печалбите без  изплащане на дивиденти.

Засега големите умове във Франкфурт виждат изход от ситуацията чрез повече сливания и придобивания, които биха позволили на банките да намалят разходите и да диверсифицират източниците на приходи като в същото време намалят и рисковете. В България този процес тече от няколко години, но не е изключено да се засили допълнително при една постпандемична обстановка. Неслучайно през това лято ЕЦБ разхлаби и правилата за  такива сделки.

Засега Франкфурт мълчи относно дигиталните продукти и портфейли на банките, които буквално отвориха нова ниша, допринасяйки едновременно за запазване на дейността и намаляване на разходите. Факт е, че вратата, през която нахлуват услугите от бъдещето,  бе отворена широко именно заради пандемичната обстановка.
 


24 банки оперират на банковия сектор в България към 30 септември 2020 г., като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.


Какво е състоянието на българския банков сектор в края на септември, сочи новото изследване на БАНКЕРЪ. То се извършва по пет ключови показателя на всеки три месеца от 23 години насам и дава ясна картина не само за моментното състояние на банките, но и за развитието им в близкото бъдеще. От две години проучването се подготвя със съдействието на експертите на PWC България.

В края на деветмесечието на 2020 банките, които покриват и петте показателя в класацията на "Банкеръ", са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Юробанк България и ПроКредит Банк. В сравнение с края на полугодието към елитната група се присъединява ОББ.

Сред по-малките по размер на активите и капитала кредитни институцииследва да бъде отбелязана работата на мениджмънтите на Ти Би Ай Банк и Интернешънъл Асет Банк, които покриват три от показателите - за печалбата и за рентабилност.

Делът на петте най-големи банки - на база общо активи в банковата система към 30 септември 2020 г.  възлиза на 66.25% . Като цяло концентрацията в банковия сектор се запазва висока след вливането на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД през второто тримесечие на 2020 година.

 


Общо активите


на банковата система към 30 септември 2020 г. възлизат на 119.2 млрд. лв., като отбелязват ръст от 3.42% спрямо 30 юни 2020-а. Първите 10 банки концентрират 87.71% от общо активите на банковата система към 30 септември.

На челната позиция по този показател, след кратко отстъпление, се връща УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 23.1 млрд. лв. или 19.37% пазарен дял, като бележи ръст от 5.58% спрямо 30 юни т.г.

Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 18.73% пазарен дял. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от 30 юни 2020 г., с пазарен дял от 9.78%. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предходното тримесечие, заемат съответно от Юробанк България АД и Първа инвестиционна банка АД.

 


Нетните активи


на банките към 30 септември 2020 г. възлизат на 15.1 млрд. лв., като бележат ръст от 2.49% спрямо 30 юни 2020 година. На челна позиция по този показател остава Банка ДСК ЕАД, като към 30 септември нетните й активи са с 0.52% повече спрямо 30 юни. Увеличение от 1.64% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк АД към 30 юни 2020 г. и остава на второ място по този показател. Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 30 септември 2020 г., отчитайки ръст от 2.81% спрямо 30 юни 2020 година. Българска Банка за Развитие АД продължава да заема четвърта позиция с дял от 9.93%, като отчита увеличение в нетните активи от 0.36% спрямо 30 юни т.г. Обединена Българска Банка АД заема пета позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 3.27% спрямо 30 юни 2020-а.

 


Нетната печалба


на банковата система се свива с 44.80% до 701.3 млн. лв. през деветмесечието на 2020 г., спрямо 1,270 млн. лв. за същия период през 2019-а.

УниКредит Булбанк АД запазва челната си позиция за деветмесечието с печалба от 184.8 млн. лв. или 26.39% дял от общата печалба в сектора, като отчита намаление в печалбата си с 44.11% спрямо същия период на 2019 година.

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 19.97%, отчитайки спад от 28.93% спрямо деветмесечието на 2019-а.

Юробанк България АД регистрира печалба от 114.4 млн. лв. за периода или 12.98% намаление спрямо деветмесечието на предходната година, като запазва третата си позиция с 16.26% дял в печалбите на сектора.

Обединена Българска Банка АД е на четвърта позиция с печалба от 64.9 млн. лв., като отбелязва спад от 39.25% в резултата спрямо съответния период на 2019 година. Петата позиция заема Първа инвестиционна банка АД с печалба от 38.4 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г., като  регистрира намаление с 41.54% спрямо същия период на 2019-а.

 


Възвръщаемостта на активите


(Тя е изчислена на база Нетна печалба/Общо активи)

Общо за банковата система през деветмесечието на 2020 г. възвръщаемостта на активите е 0.59%  спрямо 1.14% за същия период на 2019 година. По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.-клон България запазва първата позиция с 3.44%, въпреки отбелязания спад спрямо деветте месеца на предходната година, когато възвръщаемостта на активите му е била 4.73%.

Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 1.93% възвръщаемост на активите за деветмесечието на 2020 година. Следвани са от Юробанк България АД с 1.00%, която запазва третото си място, Интернешънъл Асет Банк АД с 0.95%, която се изкачва на четвърто място, и ПроКредит Банк (България) ЕАД, която застава на пето място с 0.81%.

 

 


Възвръщаемостта на собствения капитал


се свива до 4.46% за деветмесечието на 2020 г. спрямо 8.61% за същия период на 2019 година. (Тя е изчислена като съотношение на Нетната печалба/Собствения капитал на банката, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки у нас).

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Интернешънъл Асет Банк АД с 10.61%, а на второ място е Общинска банка АД с 10.24%, следвани от Ти Би Ай Банк ЕАД с 8.72%, ПроКредит Банк (България) ЕАД с 8.04% и Юробанк България АД със  7.23%.


Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC)  Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, Павел Пирински, Старши мениджър, Волена Шишкова и Мария Иванова, Мениджъри, Одит услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани в сайта на БНБ. 


Facebook logo
Бъдете с нас и във