Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В ОБЩИНСКА БАНКА - ЗАТИШИЕ ПРЕД БУРЯ

На сто метра от вас прецакаха Светослав и Спас, тази рима изстреля репортер, присъствал на общото събрание на Общинска банка в телефонен разговор със служител на БНБ. На дълго подготвяното извънредно събрание на акционерите на кредитната институция, което се проведе на 15 април и се очакваше с огромен интерес след серията от ежби, скандали, прокурорски проверки, арести, съдебни дела и т.н., представителите на Столичния общински съвет поставиха на гласуване две предложения. Първото бе за промяна в т.19 на устава на банката, която да даде възможност решенията на общото събрание да се вземат с мнозинство от 67% от акциите, а не както е досега - със 75 процента. Второто предложение бе сегашните членове на надзорния съвет на банката - Любомир Павлов, Петър Джорински и Венцислав Николов, да бъдат освободени от длъжност и на тяхно място да бъдат назначени бившият гуверньор на БНБ Светослав Гаврийски, ексшефът на Банка ДСК Спас Димитров и адвокат Людмил Ангелов.Предложенията не бяха приети, защото срещу тях гласуваха частните фирми, закупили преди време акции на банката от общински компании, както и община Благоевград. Знаете, че Столичният общински съвет не може да наложи своето мнение, тъй като притежава 67% от акциите, а за да бъде прието едно решение на общото събрание, за него трябва да гласуват над 75% от акционерите на кредитната институция, заяви след събранието председателят на СОС Владимир Кисьов. По думите му нито един от представителите на частните фирми не е аргументирал отрицателния си вот.Кисьов съобщи също, че СОС ще изпълни намерението си за продажба на своите акции в Общинска банка, като през май ще бъде обявена процедура за избор на консултант по сделката. Междувременно Общинският съвет ще направи всичко възможно, за да обезсили операциите, с които частните дружества Софстрой, Софийски аптеки, БКС - Средец и СМФ - Строителство и инсталации на уредби преди време закупиха от общинските фирми Водоснабдяване и канализация, Софинвест и Пътища и строежи над 10% от книжата на банката и по този начин станаха собственици на повече от 25% от капитала й. Нещо повече, в края на март СМФ - Строителство и инсталации на уредби прехвърли акциите си в кредитната институция (2.94% от капитала й) на дружеството Информър, което е собственост на гръцката фирма Информър. На общото събрание присъстваха представители и на Информър, така че прехвърлянето на акциите на банка е факт. Никой обаче не знае дали те са платени, защото СМФ - Монтаж и инсталации на уредби не ги бе платило, каза пред репортерите Кисьов.В момента наетите от СОС правни консултанти обсъждат възможностите за завеждане на дела срещу сделките за покупко-продажба на акциите на Общинска банка, чрез които четирите частни компании (обществена тайна е, че те се контролират от Стефан Софиянски и Любомир Павлов) се превърнаха в ключов фактор при решаването на съдбата й. Твърди, че тези сделки могат да бъдат съборени в съда, тъй като са извършени от свързани лица и може да се докаже, че купувачите са взели акциите на кредит. Тези надежди на СОС се подхранват от факта, че четирите частни компании са плащали разсрочено акциите, което би могло да се приеме като фирмено кредитиране.Във всеки случай сегашното решение на общото събрание на Общинска банка отваря нова глава в битката за нея. СОС няма да се откаже от намерението си да отстрани Любомир Павлов и остналите членове на надзорния съвет, както и да си върне пълния контрол върху решенията на общото събрание. Вестник БАНКЕРЪ научи, че на редовното годишно общо събрание на кредитната институция, което още не е насрочено, отново ще бъде предложено сегашният надзорен съвет да се смени и да се коригира уставът й. До провеждането му обаче противниците на Павлов ще се опитат да си завоюват позиции, които този път да им гарантират успех. Онези, които познават Павлов, знаят, че той също няма да стои със скръстени ръце и ще се опита да постигне договорености, които да са в негова и на Стефан Софиянски полза. Той вече реализира първите стъпки от тази стратегия. Ден преди събранието на 15 април Павлов е разговарял с Владимир Кисьов по темата за Общинска банка, но председателят на СОС му е препоръчал да приеме предложенията на толичния общински съвет и историята да приключи без скандали. Явно тази препоръка не е била взета под внимание. Скандали на общото събрание нямаше, но, според общинари, трудните времена за Любомир Павлов тепърва предстоят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във