Банкеръ Daily

Финансов дневник

V-образно възстановяване при банките

Печалбата им нарасна с над 30% за петте месеца

S 250 5e42be68 3cae 4ca5 b18e ee07a59573d8

Печалбата на банковата система в България към 31 май е 622 млн. лв., което означава ръст от 30.5% (145 млн. лв.) спрямо първите пет месеца на миналата година, показват данните на БНБ. Повечето финансисти наричат това V-образно възстановяване - рязък спад, последван от рязък пик. Много вероятно е до края на годината трезорите да възстановят печалбата си до предпандемичните нива, предричат те.

 

Денят се познава от сутринта. Затова още през януари се видя, че банките започват тази година с ръст на печалбата, докато през цялата 2020 г. регистрираха единствено спад на финансовите си резултати. Отчетената печалба на системата бе близо 815 млн. лева.

Кризисната 2020-а приключи с преполовяване на печалбата спрямо предходната година. В последното тримесечие финансовият резултат сумарно за сектора бе едва 113 млн. лв., като девет от 24 банки и клонове на чужди банки бяха на загуба, макар и това да бяха по-скоро малките играчи на пазара. Ако се гледат данните само за декември, системата като цяло бележи загуби и то след ударно начислени обезценки и провизии за над 200 млн. лева. 

Тук най-голям принос има държавната ББР, която след провизии за над 100 млн. лв. приключи годината на загуба. Това вероятно се дължи на очакваните бъдещи загуби от антикризисните мерки на правителството, осъществявани през банката. За безлихвени заеми за домакинствата и гаранции за фирмени експозиции ББР беше капитализирана със 700 млн. лв. от бюджета, като логично по тези мерки се предвиждат солидни загуби, които поетапно да изядат солидна част от този капитал. За 2020 г. загубата, отчетена от държавната банка, бе 104.6 млн. лева. Това се случи за първи път откакто ББР функционира.

През последните пет години преди пандемията, печалбата на ББР е следната: 


  • 2015 г. - 38.3 млн. лв.,

  • 2016 г. - 44.9 млн. лв.,

  • 2017 г. - 16.36 млн. лв., 

  • 2018 г. - 38.7 млн. лв.,

  • 2019 г. - 37.6 млн. лева.

Общо, от 2009 г. до началото на COVID-19 пандемията, ББР е генерирала обща нетна печалба от 229 млн. лева. Като около 30% са били върнати в държавния бюджет под формата на дивидент, става ясно от съобщението, публикувано в сайта на банката.

Неприятно, но факт: миналогодишната негативна тенденция продължава и през 2021-ва. Като към края на месец март банката записва загуба от 5.61 млн. лв. и става единствената банка у нас, която излиза от пандемията на загуба. Обяснението обаче е логично и може лесно да бъде открито в специалните функции на тази институция.

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на май месец са 203 млн. лева. Или с 22% (57 млн. лв.) по-малко от начислените година по-рано.

През май активите на банковата система се увеличават със 744 млн. лв. (0.6%) - до 128.4 млрд. лева. Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в края на миналия месец заема 17% от активите (при 17.3% в края на април), кредитите и авансите – 63.1%, при 62.8% месец по-рано, а портфейлите с ценни книжа – 15.3% , докато към 30 април те бяха 15.4 процента.

Отношението на ликвидно покритие в края на май е 305.9% (при 314% в края на април).

Ликвидният буфер е 31.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.3 млрд. лв. (при съответно 31.1 млрд. лв. и 9.9 млрд. лв. месец по-рано).

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава със 189 млн. лв. (с 0.3%) до 71.4 млрд. лева. Растеж е отчетен при заемите за домакинства (с 320 млн. лв., 1.2%) и за други финансови предприятия – със 70 млн. лева (1.4 на сто).

Кредитите за фирмите и за сектор държавно управление намаляват съответно със 188 млн. лв. (0.5%) и с 13 млн. лв. (15 процента).

Спестяванията в банковата система на месечна база нарастват с 650 млн. лв. (0.6%) и в края на май възлизат на 109.3 млрд. лева.

Увеличени са депозитите на бизнеса с 1.7% (539 млн. лева), на други финансови предприятия с 14.1% (468 млн. лева) и на домакинства с 0.02%., (11 млн. лева).

Спестяванията на кредитни институции и на сектор държавно управление намаляват съответно с 5.7% (286 млн. лв.) и с 2.2% (82 млн. лева).

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 май възлиза на 16 млрд. лева и на месечна база нараства със 181 млн. лв. (1.1%) с приноса на печалбата и на другите резерви.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 май е 9.661 млрд. лева, от които 7.549 млрд. лева за предприятия и 2.112 млрд. лева за домакинства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във