Банкеръ Daily

Финансов дневник

В края на август българите са спестили 68.72 млрд. лева

В края на август депозитите на неправителствения сектор /включващ секторите Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата)/  са в размер на 110.31 млрд. лв., което представлява 71.4% от БВП на страната, сочат данните от Българска народна банка. Отчита се годишно увеличение от 10.9 на сто, като трупането на пари продължава. За сравнение, годишното повишение през юли тази година бе 10.3 на сто.

Депозитите, които притежават нефинансовите предприятия, са на стойност 37.92 млрд. лв. или 24.5% от БВП в края на август. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 21.3 на сто. Също и при фирмите има засилване на процеса на спестяване. Например, годишното повишение през юли тази година бе само с 18.2 на сто.

Парите, които държат в депозити финансовите предприятия обаче намаляват - с 12.5% на годишна база през август,  и в края на месеца достигат 3.67 млрд. лв. (2.4% от БВП). За сравнение, през юли сумите за спестяване показаха годишно повишение с 2.8 на сто.

Депозитите на домакинствата са на обща стойност от 68.72 млрд. лв., което представлява 44.5% от БВП в края на август. Тези спестявания се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 година. Запазва се интересът на българите да съхраняват парите си в банка. Например, през юли централната банка отчете 7% годишен ръст на годишна база при тези суми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във