Банкеръ Weekly

Финансов дневник

В КАПИТАЛА НА ПИБ ВЛИЗАТ 28 МЛН. ЕВРО

Шефовете на Първа инвестиционна банка са на път да приключат поредната операция, с която ще оправдаят логото й: Динамичната банка. Те са успели да привлекат хибриден безсрочен капитал от чужбина, чрез емитиране на облигации в размер на 28 млн. евро. Подобна операция не е осъществявала нито една кредитна институция в Източна Европа. През 2005 г. подобни сделки са сключили само две финансови институции в Европа. През май холандският Стандарт Лайф Фънд получава дългово-хибриден инструмент за 4 млрд. евро, а през август това направи британската финансова компания Инвестек Финанс, която взе 1 млрд. евро.За тези, които не знаят какво е хибриден капитал, ще поясним, че банките у нас имат право (при определени условия) да вземат пари назаем и да ги включват в капитала си. Когато този заем е с определен срок, той се нарича подчинен срочен дълг. Когато няма такъв срок, става дума за дългово-хибриден инструмент. Втората особеност е, че ползването на такива инструменти става след съответното разрешение на БНБ. С парите, получени по този начин, кредитните институции - пак след разрешение на БНБ, увеличават собствения си капитал. Общият размер на подчинения срочен дълг и на дългово-хибридните инструменти, ползвани под друга форма от българските банки, до средата на 2005 г. е 256.3 млн. лева. Привлечени по този начин пари освен в ПИБ има и в капитала на Райфайзенбанк (България), на Ейч Ви Би Банк Биохим, на ДЗИ Банк, на ХЕБРОСБАНК, на Българо-американска кредитна банка, на Пощенска банка и на ТЕКСИМБАНК.Когато банката ползва дългово-хибриден инструмент, тя може да върне парите на институциите, които са й ги дали само след съгласието на БНБ. Точно такъв е и случаят с ПИБ. Банката е емитирала облигации с общ номинал от 28 млн. евро, които са безсрочни. С други думи, институциите, които са ги закупили, ще получават по тях само лихвата, а главницата ще им бъде изплатена, когато ПИБ реши и след одобрението на БНБ. Всички облигации вече са продадени на консорциум от чуждестранни инвеститори, воден от една от най-големите германски кредитни институции - Дрезднербанк.В момента ПИБ очаква разрешение от БНБ, за да включи парите, получени от продажбата на облигациите, в своя собствен капитал. След тази операция той ще нарасне от 165 млн. на 220 млн. лева. По-големият собствен капитал ще позволи на банката да продължи активното кредитиране и да разшири пазарните си позиции. Собствениците на ПИБ планират до края на годината да увеличат и акционерния й капитал от 10 млн. на 20 млн. лв., като направят това със собствени средства, а не за сметка на неразпределената печалба от изминали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във