Банкеръ Weekly

Банковият сектор:

В годината на голямата криза

S 250 e7366e18 7d27 4d32 a847 e3fede253a20

Концентрацията в банковия сектор продължава и през 2020-а, като последно засега е приключилото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД през второто тримесечие. Така делът на петте най-големи банки - на база общо активи в банковата система, се увеличи до 66.3% към 30 юни 2020 г. (спрямо 61.7% към 31 март 2020 година).

В банковия сектор на България към 30 юни 2020 г. оперират 23 банки, като 5 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.

Активите на банковата система

към 30 юни 2020 г. възлизат общо на 115.3 млрд. лв., като отбелязват ръст от 0.14% спрямо 31 март 2020 година. В първите 10 банки по размер на активите към 30 юни 2020 г. са концентрирани 87.80% от общите активи на банковата система.

Първенец по този показател е Банка ДСК ЕАД, която измества УниКредит Булбанк АД от челната позиция с активи в размер на 21.9 млрд. лв. или 19.04% пазарен дял. Същевременно увеличението на активите на Банка ДСК ЕАД е с 27.4% спрямо 31 март 2020 г. и се дължи на вливането на Експресбанк АД в нея.

УниКредит Булбанк АД е на втора позиция по размер на активите с 18.98% пазарен дял.

На трета позиция е Обединена българска банка АД, която запазва мястото си от 31 март 2020 г. с пазарен дял от 10.10 процента.

Следват я Юробанк България, ПИБ, Райфайзенбанк, ЦКБ, държавната ББР, Алианц Банк България. На десета позиция е Прокредит банк.

Нетните активи

на банките – т. нар. собствен капитал, към 30 юни 2020 г. възлизат на 14.8 млрд. лв., като бележат ръст от 0.96% спрямо 31 март 2020 година.

На първа позиция по този показател се нарежда Банка ДСК ЕАД, измествайки УниКредит Булбанк. Към 30 юни 2020 г. нетните активи на Банка ДСК бележат покачване от 3.25% спрямо 31 март 2020 година.

Увеличение от 5.22% в нетните активи регистрира  и УниКредит Булбанк АД към 30 юни 2020 г., което я оставя на второ място по този показател.

Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 30 юни 2020 г., отчитайки ръст от 2.28% спрямо 31 март 2020 година. Българска банка за развитие АД се изкачва на четвърта позиция, измествайки Обединена българска банка АД, като отчита увеличение в нетните активи от 87.38% спрямо 31 март 2020 г. в резултат на увеличение на капитала на банката с 602 млн. лв. през м. април 2020 година.

Обединена българска банка АД заема пета позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 0.26% спрямо 31 март 2020 година.

Нетната печалба  на банковата система в края на юни 2020 г. се свива с 43.87% до 515.2 млн. лв. (спрямо 917.9 млн. лв. за първото полугодие на 2019 г.).

УниКредит Булбанк АД запазва челната си позиция в тази класация с печалба от 146.5 млн. лв. или 28.44% от печалбата на целия банков сектор. Въпреки това банката отчита намаление в печалбата си с 41.22% спрямо първото полугодие на предходната година.

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, представляващ 26.32%, като отчита ръст от 3.33% спрямо първото полугодие на 2019 година.

Юробанк България АД регистрира печалба от 75.9 млн. лв. за периода, която представлява 14.73% от печалбата на целия банков сектор. Въпреки това спрямо първото полугодие на 2019-та намалението й е с 14.36 процента.

Обединена българска банка АД е на четвърта позиция с печалба от 22.7 млн. лв., като отбелязва спад от 66.80% в резултата, спрямо първото полугодие на миналата година.

Петата позиция заема Първа инвестиционна банка АД с печалба от 21.7 млн. лв. за първото полугодие на 2020 г., като отстъпва третата позиция на Юробанк. Печалбата на ПИБ е стопена със 77.00% спрямо първото полугодие на 2019 година. Но пък банката получи сериозна капиталова инжекция, която скоро ще я върне на терена на победителите.

Възвръщаемостта на активите

(изчислена на базата на нетната печалба / общите активи) възлиза на 0.45% за банковата система през първото полугодие на 2020 година. За сравнение, само година по-рано този показател е бил 0.85 процента.

По възвръщаемост на активите БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България, запазва първата си позиция с 1.40%, въпреки че отбелязания спад спрямо първото полугодие на 2019-та, когато възвръщаемостта на активите й е била 3.05%.

Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 1.27% възвръщаемост на активите за първото полугодие на 2020 година.

Следват я Юробанк България АД с 0.69%, Общинска банка АД с 0.67% и УниКредит Булбанк АД с 0.67 на сто.

Прави впечатление, че както по този показател, така и по размер на печалбата (13.76 млн. лв.) Общинска банка вече е в първата десятка. Освен това банката се нарежда на четвърто място по възвръщаемост на активите с 0.67 процента.

Възвръщаемостта на собствения капитал

(изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал), се свива до 3.45% за първото полугодие на 2020 г. спрямо 6.33% за първото полугодие на 2019 г. Класацията не включва клоновете на чуждестранни банки у нас, тъй като за създаването на клон не е необходим капитал.

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Общинска банка АД с 11.23 процента. На второ място е Ти Би Ай Банк ЕАД с 5.69%, следвана от Интернешънъл Асет Банк АД с 5.18%, ПроКредит Банк (България) ЕАД с 4.96% и Юробанк България АД с 4.94%.

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов - мениджър Консултантски услуги, Павел Пирински - старши мениджър, и Мария Иванова - мениджър Одит услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани в сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във