Банкеръ Daily

Финансов дневник

В четирите вида пенсионни фондове са осигурени  4 819 139 човека

Във фондовете за допълнителното пенсионно осигуряване към края на декември са акумулирани нетни активи на стойност 17.29 млрд. лева.

В четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година са осигурени  4 819 139 човека, като нараства спрямо 2019 г. с 1.18 на сто. Данните са от Комисията за финансов надзор и обобщават предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за миналата година. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от деветте пенсионноосигурителни дружества.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на декември са акумулирани нетни активи на стойност 17.29 млрд. лева. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10.67 на сто.
Общите приходи пък възлизат на 217.02 млн. лв. и се увеличават с 8.88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 година. Нетният финансов резултат на пенсионноосигурителните дружества  е в размер на 58.43 млн. лева при 54.07 млн. лева за 2019 година.  
С най-голям пазарен дял сред пенсионноосигурителните дружества по броя на осигурените лица в управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване са  ПОК "ДОВЕРИЕ" АД - 24.84%, и  ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД  - 21.72 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във