Банкеръ Daily

Финансов дневник

Увеличават заплатите на ръководители и служители в БНБ

От 2021 г. Българската народна банка увеличава разходите за персонал със 7.740 млн. лв. и те ще достигнат 43.713 млн. лева. Тези разходи представляват 33.1% от общите разходи за издръжка на БНБ през следващата година, които са в размер на 131.841 млн. лева.

Централната банка ще изразходва 4.303 млн. лв. за постигане на 13% увеличение на основните заплати на служителите, от които 970 хил. лв. за 3% увеличение на основните заплати на всички служители и 3.333 млн. лв. за кариерно развитие на служителите.

Предвижда се разширяване на капацитета на банковия надзор и преструктурирането на кредитни институции след присъединяването на България към Европейския банков съюз. Ще бъдат назначени 60 специалисти, като за целта са заделени 2.789 млн. лева.

214 хил. лв. са за доплащане за придобит трудов стаж и професионален опит, а 185 хил. лв. "за постигане на съответствие на възнагражденията на Управителния съвет с възнагражденията в банките". Такова съответствие се изисква според Закона за БНБ.

"Предвидените равнища на заплащане са съобразени с нивото на средната брутна работна заплата общо за икономиката към юни 2020 г., което отбелязва повишение с 9.8% на годишна база. В секторите „финансови и застрахователни дейности“ и „държавно управление“, с които БНБ е в пряка конкуренция за работна ръка, увеличението на средната брутна работна заплата за същия период е съответно със 7.5% и с 9.5%. Също така за 2021 г. в бюджетната сфера е заложено увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, за структурите, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството, който беше въведен във връзка с пандемията", аргументира се ръководството на БНБ.

В бюджета си за 2021 г. от БНБ посочват, че скорошно проучване е установило изоставане на възнагражденията на групата на ръководителите. Максимално допустимото средно месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет на БНБ изостава с 13.56% спрямо достигнатите средни общи месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България. За да бъде изпълнен закона, който казва, че "възнагражденията на служителите в БНБ не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки", от 2021 г. заплатите в Управителния съвет на БНБ ще бъдат увеличени. 

Месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за 2021 г. се определят, както следва: 20 313 лв. за управителя; по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове.

"Бюджетът на БНБ се финансира изцяло със собствени ресурси на Банката и гарантира изпълнението на нейния мандат да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица", отбелязва управителят на БНБ Димитър Радев в писмо до председателя на парламента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във