Банкеръ Daily

Финансов дневник

Утвърдиха надзорниците на одиторския бранш

Парламентът избра четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. В състава на комисията влизат Ваня Донева (предложена от председателя на Комисията за финансов надзор), Ирена Михайлова (предложена от управителя на Българската народна банка), Радослав Йорданов (предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители) и Стефан Белчев (предложен от министъра на финансите). 

Мандатът им в комисията ще бъде четири години. Както "БАНКЕРЪ" вече писа, преди седмица кандидатите бяха представени от председателя на комисията проф. Огнян Симеонов пред парламентарната Комисия по бюджет и финанси. По време на заседанието депутатите от комисията изслушаха техните виждания за развитието на независимия финансов одит в България и одобриха кандидатурите им.

Според Ваня Донева комисията е натоварена с много съществена функция - да контролира обществено значима професия, каквато е одиторската. "Важно е всички поднадзорни лица да бъдат равно третирани, но действията на комисията не трябва да са само в услуга на професията, а преди всичко да са в услуга на обществото", каза тя.

Ирена Михайлова благодари на БНБ за своята номинация и заяви, че ще работи за установяване на добри взаимоотношения с останалите регулаторни органи и за запазване на професионализма в самата комисия.

"Моят живот е изцяло свързан със счетоводството и независимия финансов одит. Работил съм в "Прайс Уотърхаус", където натрупах солиден опит и познания. Все пак продължавам да се уча, да се развивам и да следя новостите в одиторската професия", отбеляза кандидатът на ИДЕС Радослав Йорданов.

Стефан Белчев пък обърна внимание, че в Закона за независимия финансов одит се дават ясни сигнали към обществото и бизнеса за ефективен контрол над обществено важните предприятия. "Би било добре за инспекторите на комисията да се въведе получаването на сертификати и повече часове за обучението им", смята Белчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във