Банкеръ Daily

Финансов дневник

Утвърдени са новите декларации за данъчни облекчения за деца за 2022 г.

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник, съобщава Националната агенция за приходите (НАП). 

Декларациите са публикувани в рубриката "Формуляри" в сайта на приходната агенция. 

Размерът на облекчението за деца за тази година е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.), за две - 12 000 (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12 000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.) 

Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, родителите трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, трябва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка. Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина да не получат данъчното облекчение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във