Банкеръ Daily

Финансов дневник

Услугите на всяка пета община вече са достъпни през смартфон

За първи път петдесет и две общини в България - близо 20% от всички в страната, започнаха да предоставят услугите си на гражданите и на бизнеса чрез отдалечена e-идентификация и посредством е-подписи на документи директно през мобилния телефон - най-бързият и удобен начин за отдалечено получаване на административна услуга, спестяващ време и средства.

Това стана възможно след интеграция на Evrotrust Technologies, осигуряваща технология и мобилно приложение за е-идентификация, е-подпис и препоръчана е-поща изцяло по дигитален път, без аналог в света като функционалност, в портала за електронни административни услуги auslugi.com. В него  към момента са включени 52 общини в България..

Първата община е Бургас. Останалите са предимно средни и по-малки - Банско, Козлодуй, Сандански, Разград, Враца, Троян, Кърджали, Карлово, Севлиево и други  Сред институциите, които вече предоставят е-услуги  присъства  и една областна администрация - пернишката.

Тази  интеграция позволява на всеки гражданин и на всяка фирма ( чрез представляващият фирмата или упълномощено лице) може да заяви услуга в някоя от тези общини по електронен път, да се идентифицира отдалечено и да подпише необходимите документи с квалифициран е-подпис (КЕП).

Това е голяма стъпка към дигиталната трансформация на държавата ни. Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства на гражданите и бизнеса и очакванията ни са постепенно да бъдем интегрирани от всички институции”, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на компанията.

Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Компанията използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. Мобилното приложение  може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство - телефон или таблет с операционна система iOS и Android. Първите пет подписа през приложението са безплатни. Evrotrust вече е интегриран от големите банки, застрахователи, пенсионни компании и телекоми.

Само за изминалата  седмица са регистрирни над 10 хил. нови потребители на мобилното  приложение, с което общият им брой надхвърля 70 хил. Компанията отчита и неколкократно увеличение на е-подписите на своите потребители. “През периода на извънредното положение заради епидемията от коронавируса отбелязахме петкратен ръст на регистрациите и броя сваляния на мобилното ни приложение, както и десетократно увеличение на е-подписите през апликацията ни. Това беше изключително натоварен и отговорен за нас период, защото точно в този момент отдалечената е-идентификация и електронният подпис от една страна дадоха възможност на хората да защитят здравето и живота си, а от друга им позволиха да продължат да развиват бизнеса си, доколкото е възможно, както и да получават услуги от доставчици и от държавата”, коментира проф. Георги Димитров.

Бизнесът в България може да използва Evrotrust и при кандидатстването за безвъзмездна помощ по процедурите, известни като 3/10 (малки и микро предприятия) и 30/100 (средни предприятия), предвидени от българското правителство за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и осигурени от бюджета на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

При първата - 3/10, до 15 юни всяка малка фирма в България, без значение от сферата й  на дейност (с изключение на селското стопанство), която е: отчела 20% спад на оборота си през април спрямо средномесечния оборот през 2019 г.; регистрирана и осъществява дейност преди 1 юли 2019 г.; има минимум 30 хил. лв. оборот за предходната година и до 50 души персонал, може да получи от 3 до 10 хил. лв. безвъзмездна помощ (но не повече от 10% от оборота за 2019 г.), предвидена в процедурата “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Кандидатстването се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), а документите могат да бъдат разписани с квалифицираните е-подписи на фирмата.

При схемата 30/100, всяка средна фирма, която е: отчела 20% спад на оборота си в някой от месеците след 1 февруари до месеца, предхождащ кандидатстването, спрямо  средномесечния оборот през 2019 г.; регистрирана до 31 декември 2018 г.; има минимум 3 млн. лв. и максимум 50 млн. лв. оборот за 2019 г., може да получи от 30 до 100 хил. лв. (но не повече от 1% от оборота за 2019 г.). Също както процедурата за подпомагане на микро- и малките фирми и тази ще се проведе изцяло електронно - чрез ИСУН 2020, което изисква е-подпис. Конкретната дата, на която ще бъде отворена схемата за кандидатстване, предстои да бъде обявена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във