Банкеръ Daily

Финансов дневник

Условията за спиране на плащанията по кредити вече са факт

Европейският банков орган публикува дългоочакваните насоки за въвеждане на публичните и частните мораториуми при плащанията по банкови кредити. Както "Банкеръ" неведнъж писа, БНБ и търговските банки ще изполват тази регулаторната рамка и бизнес модела за въведат временен частен мораториум върху плащанията и в България. Очаква се това да се случи в следващите няколко дни. Повечето важни решения ще бъдат взети от кредитните институции и ще бъдат съгласувани с регулатора  на национално ниво (БНБ) , но тъй или иначе те ще са базирани на предписанията на ЕБО. 

За начало потребителите е добре да знаят, че

На практика мораториумът ще промени само графика на плащанията. Възможно е това да се случи по три начина – чрез спиране, отлагане или намаляване на плащанията (на главница, лихва или или и на двете) за ограничен период от време.

След края на прилагането на мораториума  плащанията отново ще се увеличат или срокът на заема ще бъде удължен.

Каквото и да е решението на търговските банки, принципно мораториумът не трябва да засяга други условия на заема. Например лихвения процент, освен ако такава промяна служи като вид компенсация, за да се избегнат загуби, които банката би имала поради забавения график на плащанията.

ЕБО задължава кредитните институции да въведат едни и същи условия за всички клиенти, които са обект на схемата за отсрочване. Възможно е обаче за различните експозиции или длъжници да се прилагат различни видове отсрочки за плащанията.

Например, различни мораториуми с различни условия могат да се прилагат за частни лица и за предприятия (МСП). Както и за различни кредитни продукти, например ипотечни кредити, както намекна преди дни управителят на БНБ Димитър Радев. 

Друг основен момент е, че спирането на плащанията по кредитите се прилага само по желание на длъжника, и то изразено писмено. Вероятно той ще трябва да докаже, че е бил засегнат от епидемията на COVID-19. Като аргумент може да послужи промяната на заетостта му или закриването на някои дейности за определен период от време, поради което тя е намаляла. За физическите лица би следвало това да означава документ, според който лицето е съкратено от работа или изпратено в неплатен отпуск.

Тепърва от търговските банки ще се очаква по-детайлна информация, но на този принцип правителството представи схемата за получаване на безлихвен кредит до 1500 лева, който е гарантиран от държавата. 

Задължително изискване на ЕБО е мораториумът върху плащанията да се прилага широко, независимо дали е въведен със закон, или не. В България ще бъде въведен частен мораториум, така че това означава, че е възможно най-голям брой търговски банки, може би всички, да дадат възможност на клиентите си да получат отсрочка по заемите си. 

Ключово е също така, че мораториумът няма да се прилага за нови заеми, отпуснати след въвеждането му. Мораториумът е за решаване на конкретен проблем, възникнал в резултат на пандемията от COVID-19 и не трябва да се разпростира върху новоотпуснатите кредити. Използването на съществуващи кредитни линии или подновяването на револвиращи заеми не се счита за нов заем.

Целта на Европейския банков орган е банките да бъдат насърчавани да предоставят ново кредитиране както на нови, така и на съществуващи клиенти по време на прилагането на мораториума. Очаква се обаче, че това ново кредитиране ще следва нормалните кредитни политики и ще се основава на оценката на кредитоспособността на клиентите и ще отчита евентуалните публични гаранции. Новите заеми трябва да бъдат адекватно структурирани, като се вземат предвид текущите способности за плащане на клиента.

Задължението на банките да оценяват внимателно качеството на отпуснатите заеми, не се отменя. Очаква се банките да прилагат политики въз основа на риска, като обръщат особено внимание и приоритизират оценката на онези длъжници, за които има най-голяма вероятност да възникнат проблеми с плащанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във