Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ускорен икономически растеж у нас през първото тримесечие на 2019 г.

По предварителни данни, растежът на Брутния вътрешен продукт на годишна база в България се ускорява до 4,8 % (по неизглaдени данни) през първото тримесечие на 2019 г., подкрепен от силния износ и публичното потребление. Това показва месечният обзор за развитието на българската икономика, публикуван от Министерството на финансите.

Реалният растеж на производителността на труда достига 2,8 %, след силно ускоряване на производителността в промишлеността. Средната работна заплата възлиза на 1 208 лв. през първото тримесечие и се ускорява с 9,4 % в реално изражение на годишна база. Излишъкът по текущата сметка е 1,1 % от прогнозния БВП през първото тримесечие.

През април растежът на промишленото производство и продажбите се ускорява, както и на строителната продукция. През май показателят на бизнес климата отново се повишава, подкрепен от по-добра оценка в строителството и търговията на дребно. Показателят за доверие на потребителите също се представя по-добре от преди месец, поради благоприятните очаквания на домакинствата за финансовото им състояние и общата икономическа ситуация в страната.

Годишната инфлация през май се забавя до 2,9 %, което се дължи на забавеното нарастване в цените на енергията и услугите. Регистрираната безработица продължава да намалява и достига до исторически най-ниското си равнище от 5,3 % през май. Бюджетният излишък възлиза на 2.3 % от прогнозния БВП към края на април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във