Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Ърнст и Янг" ще консултира системата "бонус-малус"

Гръцката структура на "Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс" е международната компания, която бе избрана за консултант при оценката на риска и изготвянето на изискванията за системата "бонус-малус" при сключването на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите в България. Това съобщи Гаранционният фонд на застрахователите след приключването на търга за създаване на методологията.

С влизането в сила на Кодекса за застраховането (от началото на 2016 г.) бе предвидена възможност премията по задължителната за автомобилистите застраховка "Гражданска отговорност" да се определя индивидуално, като се вземат предвид причинените от шофьорите произшествия.

В най-общ смисъл "бонус-малус" позволява да бъдат въведени по-големи застрахователни премии за рисковите шофьори, а на коректните с малко или без никакви нарушения ще бъдат намалени. В момента информацията кой колко произшествия е причинил се набавя най-често от базата данни на застрахователя. Но трудно могат да бъдат налагани по-високи вноски по "Гражданска отговорност" на причинителите на пътнотранспортни произшествия (ПТП), тъй като те могат да сменят застрахователя си, а компаниите твърдо отказваха да споделят вътрешната си информация.  

В този контекст Гаранционният фонд съобщи, че разполага с информация за всички възникнали ПТП-та от 2010 г. до момента. Тя включва както технически данни за превозното средство, така и информация за собственика му съгласно свидетелството за регистрация. Налични са и данни, свързани с участниците в събитието - МПС и водачи, за пострадалите лица и за причинените имуществени вреди. Министерството на вътрешните работи (МБР) разполага с данни за МПС и за водачи, участвали в ПТП, както и за извършените нарушения на Закона за движение по пътищата, довели до причиняването на ПТП.

В края на миналата година Комисията за финансов надзор (КФН) прие наредба за регистрите на "Гаранционния фонд" и за обмена на данни за издаване и отчитане на задължителните застраховки.

С нея ще се урежда достъпът на застрахователите до данни от МВР чрез онлайн връзка в реално време. Така при сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите водачите ще предоставят само регистрационния номер на колата и номера на свидетелството й за регистрация (т. нар. талон). Целта е полиците по задължителната за автомобилистите застраховка да се издават много по-бързо. С въвеждането на регистрационния номер на автомобила автоматично ще се зареждат всички данни от регистъра на МВР, които досега се преписваха от талона. Става дума за номера на рамата, за кубатурата, за мощност и за собствениците.

Освен това с наредбата се предвижда МВР да предоставя на застрахователите онлайн и информация за извършените от даден шофьор нарушения на Закона за движение по пътищата. Тази информация ще бъде елемент от системата "бонус-малус" и чрез нея изрядните водачи ще плащат по-малко за застраховката в сравнение с нарушителите.

Обменът на данни в реално време и сключването на полици по описания начин трябва да започнат от началото на август 2017 година.

Наредбата също така предвижда всяка издадена застрахователна полица да влиза автоматично в реално време в регистър на Гаранционния фонд. Достъп до него ще имат МВР и КФН. По този начин МВР ще разполага с информация за сключените полици.

С наредбата се урежда и поддържането на регистър на предявените и изплатените претенции и на регистър по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и по застраховка "Автокаско". Така КФН ще може да проследява по електронен път всяка заведена претенция. Чрез регистъра на претенциите регулаторът ще осъществява и постоянен контрол за това дали застрахователите разполагат с достатъчни резерви да изплащат обезщетения по автомобилни застраховки, които заедно формират над 70% от пазара на застрахователни услуги.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във