Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Ърнст енд Янг" ще консултира стрес тестовете на застрахователите

Комисията за финансов надзор (КФН) подписа договор с компанията "Ърнст енд Янг" като консултант за провеждането на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи.

При провеждането на стрес теста ще бъдат вземани предвид балансите на дружествата след прегледа на качеството на активите им, които ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията на директивата Платежоспособност II, става ясно от публикуваната методология. За референтна дата ще бъде взета 30 юни 2016 година.

След като консултантите от "Ърнст енд Янг" получат всички необходими им данни (застрахователите и презастрахователите имат срок 2 седмици от днес, в който да предоставят данни и информация, нужни за извършването на стрес теста) ще проверят тяхната достоверност.

Според методологията стрес тестът ще включва стрес на пазара и на застрахователен стрес. Пазарните сътресения ще бъдат: стрес на лихвените равнища, стрес на акции за фондовата борса, стрес на корпоративни облигации, увеличение на доходността на държавни облигации за държавите от ЕС, намаление на цените на жилищните имоти, свиване на цените на търговската собственост, намаление в цените за частния капитал, дружества със специална инвестиционна цел, хедж фондове и стоки.

Сценарият ще представя екстремна ситуация, причинена от две събития , по-конкретно бързо нарастване на доходността на всички държавни облигации от страните от ЕС , в комбинация със спад на безрисковия лихвен процент. Шоковете в държавните облигации се отразяват в друг финансов пазар чрез увеличение на доходността на корпоративните облигации и спад в стойността на акциите и цените на други класове активи.

Стрес тест сценарият за застраховането ще включва шокове като земетресения, наводнения, недостиг на резерви и дългосрочен риск.  Животозастрахователните дружества например ще следва да вземат предвид подем от 15% на най- добрите очаквания за продължителност на живот.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) изготви методологията за извършването на стрес-тестовете на българските застрахователи и презастрахователи на индивидуално и групово ниво. За изготвянето на методология на тестовете, за организирането им и за провеждането им от независим международен одитор парламентът отпусна 2.4 млн. лв. на КФН. Окончателната цена на обществената поръчка за тестовете на застрахователите обаче се оказа 1 млн. лв. без ДДС заради свития обхват на задачата. За сравнение, сумата, която държавата отпусна на Българската народна банка за провеждането на стрес-тестовете на банките, беше 1.57 млн. лв. без ДДС.

Проверката на балансите на застрахователите у нас започна на 15 юли. Очаква се резултатите от прегледите на качеството на капитала на дружествата да бъдат оповестени в края на годината. Компаниите, които се представят зле при проверката на активите, ще трябва да предложат достатъчно добри програми за възстановяване, в противен случай могат да им бъдат отнети лицензиите.

Стрес-тестовете ще трябва да покажат наред с другото ще служат като ориентир за готовността на дружествата да покрият претенции при кризисни ситуации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във