Банкеръ Daily

Финансов дневник

Управителният съвет на Фoнда зa гapaнтиpaнe нa влoгoвeтe с нов член

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) определи за свой представител в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) главният си секретар Ирина Марцева. Тя ще има пълен четиригодишен мандат.

За да встъпи в длъжност Ирина Марцева ще прекрати членството си в Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, където е представител на АББ още от създаването му през 2005-а. На нейно място до изтичане на мандата й Асоциацията предлага Ирина Казанджиева - тя е началник на направление "Банкова политика и анализи" в АББ,  доцент е в Катедра "Финанси" на УНСС.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките и действа  от януари 1999 година. Дейността му е насочена към поддържане на  стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея. Според закона  ФГВБ се управлява от петчленен Управителен съвет (УС), който се формира  по следния начин: председателят на УС се предлага  от Министерския съвет; заместник-председателят на УС - от Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ); един член – от Асоциацията на банките в България и двама членове - съвместно от председателя и заместник-председателя на УС на Фонда. Към момента председател на ФГВБ е Матей Матев, негов заместник е Нели Кордовска, а членове са Ирина Марцева, Борислав Стратев и проф. Валери Димитров. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във