Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Управителят на БНБ Светослав Гаврийски: ТЪРСЕТЕ НОВИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОХОДИ

ПЕЧАЛБИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ САМО АКО СЕ УВЕЛИЧИ КРЕДИТИРАНЕТОС радост отбелязвам, че през 2001 г. българската банкова система постигна добри резултати, независимо от резките промени на международните финансови пазари. Изследването на българския финансов сектор, което направиха Световната банка и Международния валутен фонд, доказва, че българската банкова система може да издържи на значителен натиск и на рязко влошаване на икономическата ситуация. Следователно всички банки в България имат възможност да посрещнат предизвикателствата на бъдещето. Една от добрите страни на 2001 г. обаче е, че следващата година ще бъде по-трудна. Несигурността, която съществува по целия свят, не позволява да се правят каквито и да е прогнози за бъдещето. Това означава, че ние много трудно ще успеем да планираме и да подготвим своята дейност през 2002 година. Доходността на всички финансови инструменти намалява и аз очаквам, че тази тенденция не е краткосрочна. Следователно пред банките стои предизвикателството да търсят инвестиционни възможности с по-голяма доходност. Значително трябва да се промени отношението на банките към кредитирането, защото само по този начин през следващата година може да се подобри доходността и възможността им да покриват разходите си. През тази година всички банки ще завършат с положителни финансови резултати. Но ако погледнем реално числата, положителните резултати на повечето банки се дължат на реинтегрирани провизии, а текущият резултат не във всички тях е положителен. Това означава, че именно на този показател през следващата година е необходимо да се обърне сериозно внимание. Трябва да признаем, че сегашният значителен размер на депозитите на нашите кредитни институции в чужбина през следващата година ще носи много нисък доход. Затова пак казвам, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание на кредитирането.Прави впечатление, че България заема едно от първите места в Европа по разлика между лихвите по депозитите и лихвите по кредитите. Това показва, че все пак има място за подобряване на условията на кредитиране в страната и за увеличаване на обема на предоставяните заеми. Съгласен съм, че в това отношение не трябва да се отива в другата крайност, но мисля, че е необходимо да се приеме по-разумен риск за финансиране на икономиката. Друг проблем, който за България все още не е съществен, е участието на банките, закупени от чуждестранни капитали, във финансирането на икономиката на държавата. Забелязва се една тенденция за ограничаване на основната дейност на местните банки и пренасочването й към централите на техните собственици. В България това засега не е проблем, но се надявам, че чуждестранните банки тук ще обърнат по-голямо внимание на българската икономика и ще инвестират повече средства в нея. В скоро време делът на чуждестранните банки на нашия пазар ще достигне 80%, което означава, че целият ни финансовокредитен сектор е зависим от решенията, които се вземат в централите извън България. Разчитам на изпълнителните директори и на ръководствата на чуждестранните банки, които работят у нас. На дейността им в България може да се даде положителна оценка, защото чрез тях в страната навлизат международният опит и новите услуги. Но при кредитирането чуждестранните банки все още са колебливи и аз се надявам, че това поведение ще бъде променено.В никакъв случай обаче държавата или който и да било няма да оказва административен натиск на търговските банки да отпускат заеми при непазарни условия. И този ангажимент ще бъде включен в бъдещото споразумение с МВФ.По отношение на финансовата стабилност: международните финансови институции признават, че Валутният борд продължава да функционира добре. Радвам се, че след значителните политически промени, които настъпиха в България, бе потвърден ангажиментът за запазване на Валутния борд, който гарантира финансовата стабилност в страната. България ще посрещне новата 2002 г. с най-високия валутен резерв от много години насам. Надявам се, че той ще надхвърли 7.5 млрд. г. марки. Това са близо 3.5 млрд. щ. долара - ниво, което не помня от коя година не е достигано. Значителна роля за този успех играе и емисията еврооблигации на държавата. Приходите от нея стабилизираха както валутния резерв, така и фискалния резерв на правителството. Той е на едно от най-високите си нива, което дава увереност, че държавата ще бъде в състояние да изплаща своите задължения в страната и чужбина.След всички неблагоприятни стечения на обстоятелствата и трагични събития, които се случиха в света в края на тази година, България има известно преимущество като задлъжняла страна и като вносител на горива. В резултат на намалението на международните лихви плащанията по външния ни дълг значително намаляха. През следващата година те ще са малко над 800 млн. щ. долара. Докато предварителните оценки бяха за малко над 1.2 млрд. щ. долара, което в значителна степен подобрява нашата позиция и състоянието на платежния ни баланс.Мисля, че независимо от очакванията за следващата година, можем още отсега да кажем, че през следващите 12 месеца проблеми във финансовата сфера не би трябвало да се очакват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във