Банкеръ Daily

Финансов дневник

Управителят на БНБ: България ще е готова да приеме еврото през 2023-2024 г.

Нашето очакване, както и това на европейските ни партньори, е престоят във валутния механизъм да не се проточва във времето. Целта на този престой е да демонстрираме формално изпълнение на един от маастрихтските критерии (за стабилността на валутния курс) – нещо, което валутният борд ни осигурява безпроблемно. След изпълнение на този и останалите Маастрихтски критерии, както и при постигната съответна степен на институционална и реална конвергенция, България ще е готова да приеме еврото през 2023-2024 г. Това заявява управителят на БНБ Димитър Радев в интервю, публикувано на страницата на Българската стопанска камара. 

Радев уточнява, че въвеждането на еврото няма да повиши цените. По думите му това е спекулативно твърдение, което не е подкрепено с факти от историята на въвеждане на еврото в други страни.

"Цялата историческа статистика в такива случаи е категорична – повишение се отчита при много малко стоки и услуги. И даже при такива индивидуални повишения не е ясно дали са причинени от смяната на валутата. В дългосрочна перспектива както цените, така и доходите в България, се очаква да се движат нагоре. Това ще бъде едно нормално следствие от реалната конвергенция на икономиката ни към еврозоната. Валутата, която ползваме, сама по себе си не е фактор за повишение или понижение на цените", отбелязва гуверньорът на БНБ.

Димитър Радев подчертава, че банковата ни система посрещна ситуацията с COVID-19 в много добра кондиция, изразяваща се във висока капиталова адекватност, силна ликвидна позиция и спадащ дял на необслужваните кредити.

"Ефектите от пандемията и въведените ограничителни мерки тепърва се проявяват. Първоначалните негативни очаквания в банките, свързани с възможността да генерират загуби, поради рязко влошаващия се профил на техните клиенти, бяха смекчени с въведения мораториум за отсрочване на задължения към банките. В светлината на новите предизвикателствата, ощепрез март т.г. БНБ прие комплексен пакет от мерки, насочен към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките", казва още Радев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във