Банкеръ Daily

Финансов дневник

УПФ „Доверие” и УПФ „ДСК-Родина” – най-притегателни за втора пенсия

Над 230 хил. души са сменили фонда си през 2020 г.

През 2020 г. осигурените хора, прехвърлили натрупаните си за втора пенсия средства от един частен фонд в друг са били 232 148. А средният размер на прехвърлените средства на един бъдещ пенсионер, променил участието си през четвъртото тримесечие на изминалата година е 3 556 лева. Това е видно от последните данни, оповестени от Комисията за финансов надзор (КФН) за промяната на участието и прехвърлянето на средства на осигурени лица в пенсионните фондове.

При универсалните пенсионни фондове (УПФ) само два са на плюс. УПФ „Доверие” е успял да привлече нови 2550 осигуряващи се за втора пенсия, което в парично изражение прави около 11 млн. лв., а УПФ „ДСК- Родина” е приютил малко над 11000 души , които са внесли във фонда около 40 млн. лева. Останалите 7 универсални фонда са нетно на минус като най-губещи са ЗУПФ „Алианц България”, от който са си отишли 3819 човека и УПФ „ЦКБ Сила” напуснат от 3478 души.  

Относителният дял на лицата, променили участието си през годината, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 5,62 на сто, в професионалните - 5,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,20 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства през 2020 г. от един в друг съответен фонд е 813 279 425 лв., в т. ч. 739 233 861 лв. в универсалните фондове, 70 537 296 лв. в професионалните и 3 508 268 лв. в доброволните фондове.

Колко души обаче са взели подобно решение в разгара на промените, които претъпя Кодекса за социалното осигуряване, касаещи именно фазата на изплащането на вторите пенсии?

През четвърто тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 71 894 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

В сравнение с третото тримесечие на годината, когато броят на лицата с променено участие е бил 69 169, се наблюдава намаление със 7 360 лица или 10,64 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 219 843 802 лв., в т. ч. 200 887 816 лв. в универсалните фондове, 18 353 607 лв. в професионалните и 602 379 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. е намалял с 24 191 570 лв. или с 9,91 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във