Банкеръ Weekly

Финансов дневник

УНИКРЕДИТО Е ДОВОЛЕН ОТ ЛИДЕРСКИТЕ СИ ПОЗИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Роберто Никастро - председател на надзорния съвет на БУЛБАНК, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Никастро, в България предстоят парламентарни избори, опасявате ли се, че след тях могат да настъпят промени в приоритетите на икономическата й политика?
- Не се притеснявам от това, какъв ще бъде резултатът от предстоящите избори. Икономиката на страната се развива много добре. Според докладите на международните финансови институции, през тази година се очаква ръстът на брутния вътрешен продукт на България да бъде един от най-високите в цяла Европа.
Условията за инвестиции във вашата страна се подобряват и очаквам, че този процес ще продължи, тъй като у вас има икономическа и политическа стабилност.

Удовлетворяват ли ви резултатите на БУЛБАНК?
- Мисля, че банката се развива много добре. Чистата й печалба за 2000 г. е 186 млн. лв. и в сравнение с 1999 г. тя се е увеличила с 83 процента. Разбира се, една от причините за този много добър резултат е успешната продажба на акционерните участия на БУЛБАНК в други институции. Но дори ако се абстрахираме от този фактор, всички финансови показатели на банката бележат подобрение. Активите й са нараснали с 15%, депозитите на клиентите - със 17%, а кредитният й портфейл в края на годината достигна 316 млн. лева. В момента мениджмънтът на банката е изцяло ангажиран с прилагането на новата й стратегия за развитие и с нейното преструктуриране. Изцяло бе променена организационната структура и в момента тя е насочена към удовлетворяването на потребностите на клиентите. Банката започна да осъществява един много мащабен проект за обновяване на информационната система, който ще даде възможност за бързо увеличаване на финансовите продукти, които тя предлага на своите клиенти.
Мениджмънтът на БУЛБАНК разработи нова организационна структура на клоновата си мрежа, която разделя страната на шест териториални области. Работи се по анализа на различните видове клиенти във всеки регион и ако управителният съвет на банката прецени, ще бъдат открити нови клонове там, където е необходимо.
Смятам, че показателите на БУЛБАНК за първите три месеца на тази година потвърждават очакванията ми, че тя ще завърши 2001 г. с много добри финансови резултати.

Когато УниКредито купи БУЛБАНК, бе обявено, че италианската финансова групировка има различни схеми за стимулиране на мениджърите и служителите в дъщерните си банки. Каква схема за стимулиране ще приложите в БУЛБАНК и откога ще влезе в сила тя?
- По този въпрос управителният съвет на банката вече направи някои предложения на надзорния съвет. В банките от групата на УниКредито са широко разпространени системите за възнаграждение и стимулиране на служителите, които са базирани на принципа целево управление. Това означава, че при определянето на общото заплащане на много от служителите е включена една компонента, която се променя в зависимост от това, как те изпълняват поставените им задачи. Сигурен съм, че и БУЛБАНК ще въведе тези система и дори в момента ръководството й реализира един проект в тази насока.

В началото на 2001 г. в западните финансови издания се появиха информации, че се подготвя обединение между УниКредито и Банка Интеса. Ще има ли сливане между двете кредитни институции?
- Няма проект за подобно сливане. Това бе само една идея, но по нея няма развитие. Резултатите на УниКредито за миналата година са много добри. След като отдели значителни провизии, банката реализира чист приход от 1.4 млрд. евро. В същото време през 2000 г. ние направихме значителни инвестиции, включително и за закупуването на БУЛБАНК.

Какви са приоритетите в политиката на УниКредито по отношение на Централна и Източна Европа?
- Целта ни е да имаме лидерски позиции на финансовите пазари в страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Изпълнихме тази цел в България и в Полша, където притежаваме най-големите банки БУЛБАНК и Банк Пекао. Миналата година купихме словашката Полнобанка и я рекапитализирахме с 30 млн. евро. В момента тя е петата по големина кредитна институция в Словакия. През 2000 г. придобихме и третата по размер на активите банка в Хърватска Сплитска банка и ще се опитаме да разширим присъствието си в тази държава, тъй като с нашия германски стратегически партньор Алианц притежаваме по 10% от Загребска банка. Опитваме се да навлезем и на нови пазари. Например участваме в търг за продажбата на Комерчни банк в Чехия. Нащрек сме дали ще се появят възможности за покупка на банки в Унгария или в прибалтийските държави.

На какъв етап са преговорите за покупката на Комерчни банк?
- Чакаме обявяването на крайната дата за подаване на офертите. Освен нас към банката проявиха интерес Креди агрикол, Хипоферайнсбанк и Сосиете Женерал.

Поддържа ли УниКредито интереса си към закупуването на турската Демирбанк Т.А.Ш.?
- Да, водим разговори с турските власти, които управляват банката, но до момента не сме стигнали до подаване на оферта.

В случай че купите Демирбанк Т.А.Ш., как ще постъпите с дъщерните й дружества и по-специално с Демирбанк (България)?
- В момента сме съсредоточили усилията си към покупката на турската банка и все още не сме правили определени планове за българските или румънските й дъщерни дружества. За тяхната съдба ще мислим, ако придобием Демирбанк Т.А.Ш..Планира ли УниКредито да придобие съвместно с БУЛБАНК финансова институция в региона - Македония, Румъния или Албания?
- В момента стратегическият приоритет на БУЛБАНК е да участва активно в развитието на икономиката на България, която, както казах, очаквам да има сериозен ръст през тази година. В бъдеще можем да обмислим въпроса дали БУЛБАНК съвместно с УниКредито ще разширява позициите си в други държави.

Разговора води Мария Чанковa

Facebook logo
Бъдете с нас и във