Банкеръ Daily

Финансов дневник

"УниКредит" ще си партнира с Банката за внос и износ на Китай

УниКредит обяви подписването на Меморандум за разбирателство с банката за внос и износ на Китай (CEXIM) за сътрудничество в установяването и развитието на дългосрочни отношения за насърчаване на сътрудничеството между китайски, италиански и източноевропейски компании.

Целта на Меморандума за разбирателство е да насърчи взаимното развитие на бизнеса и клиентските решения в сферите на проектното финансиране (вкл. финансиране, покрито от експортни кредитни агенции), енергийни и инфраструктурни проекти, глобални банкови трансакции (по-специално услуги по сетълмент и краткосрочно финансиране), дългови капиталови пазари, глобални пазари, подпомагане на финансиране в Италия и на пазарите в ЦИЕ и финансови консултантски услуги (вкл. сливания и придобивания). 

Меморандумът за разбирателство се опира на засилването на икономическото и търговското сътрудничество между Китай и Европа. Припомняме, че към края на 2018 г. Китай беше вторият най-голям партньор за износ в ЕС на стоки и най-големият партньор за внос в ЕС на стоки според Евростат.

Основната цел на Меморандума за разбирателство е насърчаването на съвместно участие във финансирането, включително проектното финансиране и финансирането, покрито от експортни кредитни агенции, и включването на италиански, европейски и китайски компании в проектите. По този начин Меморандумът за разбирателство ще подпомага търговията между Китай и ключовите пазари на УниКредит за механични и електронни продукти, високотехнологични продукти и такива с нови технологии, енергия и суровини. Меморандумът за разбирателство освен това ще улесни сътрудничеството в енергийните и инфраструктурни проекти, които се разработват в Китай, Италия и ЦИЕ, които трябва да бъдат инвестирани или разработвани от китайски предприятия и/или предприятия на ключовите пазари на УниКредит.

Меморандумът за разбирателство бе подписан на 10 юли в Милано, Италия от председателя на УниКредит Фабрицио Сакомани и председателя на CEXIM г-жа Ху Сяолян. 

В коментар за Меморандума за разбирателство Фабрицио Сакомани отбеляза: „Този Меморандум за разбирателство е конкретна стъпка напред в подкрепата на икономическия растеж на европейските корпоративни организации в Китай. Като успешна паневропейска банка УниКредит е уникално позиционирана, така че да подпомогне сътрудничеството между китайски и европейски компании.”

Меморандумът за разбирателство ще подкрепя корпоративни клиенти, спонсори на проекти и институции в техния международен бизнес, особено във връзка с трансакции на ключовите пазари на УниКредит, по-специално в ЦИЕ и Италия. Меморандумът за разбирателство ще даде възможност на УниКредит да заздрави своите връзки с китайски корпоративни и финансови институции като в същото време служи като портал за тези клиенти, докато те разширяват своя бизнес на банковите ключови пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във